2018

znamienitość dokumentów starych

ZOBACZ JAK WYGLĄDAŁA POPRZEDNIA EDYCJA

17

Ilość Prelegentów

300

Miejsca na salach wykładowych

12

Ilość wystawców na dziś

321

Ilość gości I edycji

agenda

9:00 – 10:00 Rejestracja uczestników

10:00 – 10:15 Przywitanie gości

10:15 – 10:45 Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej w Krakowie – „Przepisy ogólne dotyczące zabezpieczenia zbiorów przed pożarem”

10:45 – 11:15 dr Grażyna Szumlicka-Rychlik – „Digitalizacja zbiorów Biblioteki im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego jako popularyzacja dziedzictwa kulturowego”

11:15 – 11:30 BESKID PLUS Roman Tyrna – „Wymagania stawiane opakowaniom archiwizacyjnym w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 20.10.2015 r. wobec najwyższych standardów normy ISO 16245”

11:30 – 12:00 Przerwa kawowa

12:00 – 12:30 dr Tadeusz Krawczak – „Wkład Episkopatu polskiego w odzyskanie Niepodległości. Rola i miejsce abpa krakowskiego księcia Adama Stefana Sapiehy w Episkopacie galicyjskim podczas Wielkiej Wojny”

12:30 – 13:00 dr Fryderyk Rozen – „Typografia i bibliografia wczesnych druków liturgicznych”

13:00 – 13:15 MIKROFILM–SERVICE inż. Krzysztof Buczek – „Najnowocześniejsze techniki digitalizacji dziedzictwa kulturowego”

13:15 – 13:45 Przerwa obiadowa

13:45 – 14:15 Dorota Gębicka – „Łączenie dziejowych ran – digitalne łączenie zespołów”

14:15 – 14:45 Marta Winiarczyk – „Założenia i problematyka konserwacji profilaktycznej i zachowawczej bibliotecznych zbiorów klasztornych na przykładzie zabytkowego księgozbioru Biblioteki Franciszkanów w Krakowie”

14:45 – 15:15 dr Stanisław Dziedzic – „Historyczne uwarunkowania rozwoju i zabezpieczenia księgozbiorów” 

15:15 – 15:30 Przerwa kawowa

15:30 – 15:45 KAZ d.o.o. „Bezinwazyjne osuszanie obiektów”

15:45 – 16:00 Zakończenie pierwszego dnia Targów Dziedzictwo.

9:00 – 9:30 Rejestracja uczestników

9:30 – 9:45 Przywitanie gości

9:45 – 10:15 Dominik Purchała – „Dziedzictwo i nowe technologie na uniwersytecie. Prezentacja działalności i doświadczeń Laboratorium Cyfrowego Humanistyki UW” 

10:45 – 11:15 Hanna Chmielewska – „Alternatywne źródła finansowania pracowni digitalizacyjnych i projektów cyfrowych”

11:15 – 11:45 Przerwa kawowa

11:45 – 12:15 dr inż. Alicja Kuberka – „Pozyskiwanie funduszy na ochrone dziedzictwa kulturowego i infrastruktury instytucji kultury”

12:15 – 12:30 WSE Aleksy Pawluczuk „Najnowsze narzędzia wspomagające proces digitalizacji”

12:30 – 13:00 Michał Spandowski – „Inkunabuły”

13:00 – 13:30 Obiad 

13:30 – 13:45 CEIBA – „Prezentacja technik zabezpieczających zbiory” 

13:45 – 14:15 o. Łukasz Brachaczek – „Konserwacja i Digitalizacja zabytkowego księgozbioru Franciszkanów w Krakowie” 

14:15 – 14:45 Podsumowanie Targów Dziedzictwo 

14:45 – 15:00 Uroczyste zakończenie drugiego dnia Targów Dziedzictwo. 

Patronat honorowy

DR TADEUSZ KRAWCZAK
DYREKTOR
ARCHIWUM AKT NOWYCH

PROF. JACEK MAJCHROWSKI
PREZYDENT
MIASTA KRAKOWA

ipn

Prezesa IPN Jarosław Szarek
Doktor Nauk Humanistycznych

Patronat medialny

DW-ABC-LOGO-PATRONAT-MEDIALNY.png
FK-LOGO-PATRONAT-MEDIALNY.png

Partnerzy

WYSTAWCY POPRZEDNIEJ EDYCJI