Zabezpieczenie Dziedzictwa dla przyszłych pokoleń

10-11 Października 2019

KRAKÓW, Klasztor Franciszkanów
Pl. Wszystkich Świętych 5

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Zapraszamy!

GALERIA 2019

Zapraszamy na 2 edycję
Targów Dziedzictwo
Zabezpieczenie Dziedzictwa dla Przyszłych Pokoleń

O targach

Targi Dziedzictwo „Zabezpieczenie dziedzictwa dla przyszłych pokoleń” są wydarzeniem, które ma na celu przybliżenie problemów jakim jest zabezpieczenie Dziedzictwa Kulturowego całego naszego narodu dla przyszłych pokoleń.

Jest to jedno z najważniejszych i unikalnych w Polsce wydarzeń, podczas którego spotykają się archiwiści, muzealnicy, bibliotekarze, konserwatorzy zabytków oraz eksperci z dziedziny Kultury. Miejsce spotkania i jego historia sprzyja wymianie wiedzy i doświadczeń.

Podczas dwóch dni targowych będą mogli Państwo zaznajomić się z interesującą tematyką wykładów, zapoznać z ofertę polskich i zagranicznych wystawców, obejrzeć wystawy tematyczne oraz wziąć udział w warsztatach.

Organizatorzy

35

Ilość Prelegentów

300

Miejsca na salach wykładowych

21

Ilość wystawców na dziś

371

Ilość gości I edycji

Dziedzictwo kulturowe ponad granicami

Pod koniec kwietnia br. Parlament Europejski przyjął decyzję w sprawie ustanowienia roku 2018 Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego. Celem inicjatywy jest uwrażliwienie mieszkańców Europy na wspólną historię oraz zwiększenie poczucia tożsamości europejskiej. Projekt zostanie wsparty z budżetu Unii Europejskiej kwotą 8 mln euro. Podczas 2018 roku odbędą się liczne wydarzenia promujące znaczenie i wartość dziedzictwa kulturowego. W wymianie doświadczeń i dobrych praktyk będą mogły uczestniczyć wszelkie organizacje działające na rzecz dziedzictwa kulturowego, ponadnarodowe sieci kulturalne, organizacje pozarządowe, młodzieżowe oraz stowarzyszenia kulturalne. Uczestnicy spotkań zwrócą również uwagę na wyzwania związane z ochroną historycznych dóbr, m.in.: zmiany cyfrowe, zagrożenia środowiskowe i klimatyczne oraz nielegalny handel dobrami kultury.

PLAN TARGÓW Dziedzictwo - Troska archiwów, bibliotek, muzeów i SAMORZĄDÓW

 9:00  – 10:00   Rejestracja uczestników

10:00 – 10:15  Otwarcie targów

ARCHIWA cz.1

10:20 – 10:50   Agnieszka Biernacka-Biesiada – „Ochrona Zbiorów w Archiwach”

10:50 – 11:20   dr Tadeusz Krawczak – „Katecheza Dziejów Ojczystych. Jan Paweł II o historii Polski (1979, 1983)”

11:20 – 11:50   Koncept-L S.A Piotr Rudnicki -„Identyfikacja radiowa RFID-przełom w archiwizacji”

11:50 – 12:00    Przerwa kawowa

ARCHIWA cz. 2

12:00 – 12:30   dr Aneta Januszko-Szakiel – „Osobiste archiwa cyfrowe. Indywidualne praktyki i narzędzia zarządzania zasobami cyfrowymi”

12:30 – 13:00   Marek Krzykała – „Doświadczenie digitalizacyjne APL”

13:00 – 13:15   inż. Krzysztof Buczek – „Najnowocześniejsze rozwiązania digitalizacyjne”

13:15 – 14:15   Przerwa obiadowa

BIBLIOTEKI cz. 1

14:15 – 14:45   BESKID PLUS – „Odporność opakowań archiwizacyjnych na ogień w testach laboratoryjnych oraz w trakcie pełnej próby pożarowej” 

14:45 – 15:15   dr Stanisław Skórka – „Funkcjonalność interfejsów zintegrowanych systemów bibliotecznych. Analiza porównawcza wybranych przykładów”

15:15 – 15:45   Marcin Szala – „Leopoldina online-platforma integracji i udostępniania elektronicznych zasobów Uniwersytetu Wrocławskiego dla nauki, edukacji i popularyzacji wiedzy”

15:45 – 16:00   Przerwa kawowa

MUZEA

16:00 – 16:30   dr Jacek Górski – „Jak otworzyć magazyny zbiorów. Koncepcja upowszechniania dziedzictwa archeologicznego”

16:30 – 16:50   New Amsterdam -„Jak tworzyć zajmujące narracje i opowiadać historie korzystając z technologii i multimediów”

16:50 – 17:00   Zakończenie 1-go dnia obrad

 9:00  –  10:00   Rejestracja uczestników 

10:00 –  10:15   Otwarcie targów

ZABEZPIECZANIE

10:20 –  10:45   st. bryg. dr inż. Robert Marcin Wolański – „Specyfikacja oceny ryzyka w obiektach ze zbiorami dziedzictwa”

10:45 –  11:10   bryg. mgr inż. Tomasz Janecki – „Specyfikacja zabezpieczeń przeciwpożarowych obiektów sakralnych o dużej wartości kulturowej”

11:10 –  11:35   bryg. mgr inż. Jacek Smyczyński -„Możliwości edukacyjne symulatorów wirtualnych (VR) w zakresie ochrony i ewakuacji zbiorów- prezentacja na podstawie dokonań w projekcie OZAB”

11:35 –  11:50   bryg. mgr inż. Maciej Słodowski – „Realizacja ćwiczeń ratowniczych w obiektach sakralnych”

11:50 – 12:00    Przerwa kawowa

KONSERWACJA cz. 1

12:00 – 12:30    KAZ d.o.o – „Zabezpieczenie obiektów sakralnych i zabytkowych przed podciąganiem kapilarnym wilgoci. Nieinwazyjne osuszanie murów  metodą bezprzewodowej elektroosmozy”

12:30 – 13:00    Magdalena Wiercińska -„Sztuka konserwacji- sztuka wyboru na podstawie doświadczeń pracy z zasobem Archiwum Akt Nowych”

13:00 – 13:45    Przerwa obiadowa

 DZIEDZICTWO – EDUKACJA-WARSZTATY

13:45 – 14:05    Michał Murzyn -„Dziedzictwo cyfrowe, a cyfryzacja dziedzictwa”

14:05 – 14:50    mgr Hubert Mazur oraz dr Agnieszka Rosa – ” Wykorzystanie zdigitalizowanego dziedzictwa w edukacji

14:50 – 15:20 –  dr Józef Skrabski – „Sakralne Dziedzictwo Małopolski – inwentaryzacja i digitalizacja”

15:20 – 15:35 –  Przerwa kawowa

15:35 – 15:50 –  Rozdanie nagród w konkursie FB strony „TargiDziedzictwo.pl”

15:50 – 16:00   Zakończenie 1-go dnia obrad

9:00 –  9:30    Rejestracja uczestników

ARCHIWA cz. 3

9:30 –  10:00     dr Magdalena Niedźwiedzka -„Problematyka gromadzenia i zabezpieczania dziedzictwa naukowego uczelni wyższych”

10:00 -10:30     mgr Dorota Gębicka – „Digitalizacja materiałów archiwalnych archiwów Akt Nowych i sposób ich udostępniania”

10:30 – 10:50    BESKID PLUS – „Odporność opakowań archiwizacyjnych na ogień w testach laboratoryjnych oraz w trakcie pełnej próby pożarowej”

10:50 – 11:10    Przerwa kawowa

DZIEDZICTWO W GMINACH

11:10 – 11:45   KKPMD Natasza Janczak-Nadczuk – „Jak zbudować skuteczną strategię zarządzania dziedzictwem w erze cyfryzacji”

11:45 – 12:15   mgr Aleksandra Chabiera – „Od wiedzy do zarządzania: szacowanie zasobów lokalnego dziedzictwa, a oddolne tworzenie baz danych i archiwów. Garść dobrych praktyk w Polsce”

12:15 – 12:40  Klara Kantorowicz – „Innowacyjne metody dokumentacji zabytków – doświadczenie NID”

12:40 – 13:40   Przerwa obiadowa

DIGITALIZACJA W PRAKTYCE

13:40 – 14:00   CEIBA – „Ochrona zbiorów przed szkodnikami”

14:00 – 14:20   inż. Marcin Buczek -„Współpraca z instytucjami kultury w zakresie masowej digitalizacji”

14:20 – 14:45   o. Łukasz Brachaczek – „Digitalizacja archiwaliów franciszkanów”

14:55 – 15:15   Podsumowanie targów

15:15 – 15:30   Uroczyste zakończenie targów 

9:00 – 9:30      Rejestracja uczestników

BIBLIOTEKI

9:30 – 09:50    Aleksandra Szalla-Kleemann -„Konserwacja w procesie digitalizacji zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej”

09:50 – 10:10  Alicja Łojko, Agata Michalska -„Stare druki z Biblioteki Franciszkanów w Krakowie -kilka uwag o zasobie”

10:10 – 10:35  dr Leszek Szafrański -„Proces digitalizacji i tworzenia kolekcji cyfrowych”

10:35 – 10:55  dr Stanisław Dziedzic -„Opactwo Sióstr Benedyktynek w Staniątkach-Dziedzictwo i Wyzwania Przyszłości”

10:55 – 11:15  Przerwa kawowa

ARCHIWIZACJA INTERNETU cz.1

11:15 – 11:45  Maciej Tarkowski – „Cyfrowe rekonstrukcje -historyczna architektura 3d : repozytorium obiektów oparte na systemie OMEKA”

11:45 – 12:00  Lenovo – „Technologia Lenovo w cyfrowej kulturze”

12:00 – 13:00  Przerwa obiadowa

ARCHIWIZACJA INTERNETU cz.2

13:00 – 13:20   Marcin Wilkowski – „Kiedy Internet staje się dziedzictwem” – wykład 

13:20 – 15:00  Marcin Wilkowski -„Gdzieś tam są jeszcze gify z lat 90. – warsztat z eksploracji archiwów Webu” (osoby, które aktywnie chcą skorzystać z warsztatów prosimy o zabranie laptopa*)

15:00 – 15:15  Podsumowanie targów

15:15 – 15:30  Uroczyste zakończenie targów 

Dziedzictwo kulturowe ponad granicami

Patronat honorowy

DR TADEUSZ KRAWCZAK
DYREKTOR
ARCHIWUM AKT NOWYCH

PROF. JACEK MAJCHROWSKI
PREZYDENT
MIASTA KRAKOWA

ipn

Prezes IPN Jarosław Szarek
Doktor Nauk Humanistycznych

Patronat medialny

DW-ABC-LOGO-PATRONAT-MEDIALNY.png
FK-LOGO-PATRONAT-MEDIALNY.png
gmina-polska-winieta-2.jpg
2-3_1260_bG9nb19hMjRfMS5qcGc.jpg

Patronat

partnerzy

Rejestracja

Zapraszamy

10-11 Października 2019

Kraków Klasztor Franciszkanów
Pl. Wszystkich Świętych 5