Piotr Rudnicki

Product Manager w Koncept-L


Absolwent Politechniki Warszawskiej, specjalność: automatyka i inżynieria komputerowa. Posiada ponad 13-letnie doświadczenie w branży automatycznej identyfikacji. Specjalista w zakresie terminali danych oraz sieci bezprzewodowych, odpowiedzialny za wprowadzanie nowych produktów na rynek, udział w procesach wdrożeniowych, tworzenie kanałów sprzedaży oraz doradztwo.

A graduate of the Warsaw University of Technology, specialization: automation and computer engineering. He has over 13 years of experience in the field of automatic identification solutions. A specialist in the field of data terminals and wireless networks, responsible for launching new products on the market, participating in implementation processes, creating sales channels and consulting.

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email