Mateusz Żmudziński

Doktor nauk humanistycznych, absolwent kierunku Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją UMK. Specjalista w zakresie kancelarii kościelnej oraz nowoczesnej technologii w archiwach, w tym EZD i digitalizacji. Od 2014 roku pracownik Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej, obecnie jego Wicedyrektor. Założyciel spółki Instytut Promocji Historii, promującej nauki humanistyczne w działaniach biznesowych. Współpracuje z Wydziałem Nauk Historycznych UMK prowadząc zajęcia dydaktyczne i uczestnicząc w badaniach naukowych.  

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email