Marta Winiarczyk

dyplomowany konserwator dzieł sztuki z zakresu konserwacji papieru i skóry (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), od 2005 r. pracuje w Pracowni Konserwacji Papieru i Skóry Muzeum Narodowego w Krakowie. Współpracowała przy konserwacji profilaktyczno-zachowawczej ponad 2 tys woluminów z zabytkowego księgozbioru Biblioteki Franciszkanów w Krakowie.

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email