Marcin Wilkowski

Pracownik Centrum Kompetencji Cyfrowych UW, doktorant IBL PAN/PJATK. Interesuje się historią cyfrową, archiwistyką Webu i innowacjami cyfrowymi w instytucjach kultury.

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email