Jacek Smyczyński

Magister bezpieczeństwa narodowego, inżynier bezpieczeństwa pożarowego. Wykładowca Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej z wieloletnim stażem, prowadzący wykłady z zagadnień związanych z wyposażeniem sprzętowym oraz profilaktyki pożarowej. Kierownik projektu z ramienia Szkoły oraz współtwórca projektu realizowanego ze środków NCBIR „Opracowanie innowacyjnego systemu zarządzania bezpieczeństwem obiektów zabytkowych w zurbanizowanych centrach miast” latach 2015 – 2018.

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email