Wiosenna Edycja
odbyła 11-12 kwietnia 2024 r.

Zapraszamy do Pałacu Działyńskich w Poznaniu (Stary Rynek 78)

Gospodarzem będzie PAN Biblioteka Kórnicka

Biblioteka Kórnicka została założona niemal 200 lat temu przez Tytusa Działyńskiego – działacza politycznego, mecenasa sztuki, wydawcę źródeł historycznych. Zbudował swą kolekcję nie tylko z zamiłowania do ksiąg, ale także z poczucia obowiązku. Chciał stworzyć skarbnicę pamiątek narodowych – kluczowych dla naszej kultury rękopisów, druków czy map, które przechowywały pamięć o wolnej Polsce. Współcześnie bibliotekarze PAN Biblioteki Kórnickiej dokładają wszelkich starań, by nie tylko poszerzać, ale także dbać o tę wyjątkową spuściznę. Mając własne pracownie konserwacji oraz digitalizacji, realizują prace oraz projekty związane z szeroko rozumianym zabezpieczaniem dziedzictwa kulturowego. Codziennie mierzą się więc z wyzwaniem, jaki jest najlepszy sposób przekazania zbiorów kolejnym pokoleniom.

PAN Biblioteka Kórnicka
Stary Rynek 78, 61-740 Poznań

Targom Dziedzictwo towarzyszyć będzie dwudniowa ogólnopolska konferencja naukowa zatytułowana:

Primum non nocere… Rola digitalizacji w ratowaniu dziedzictwa kulturowego

Prelegentami będą eksperci i praktycy z całego kraju, z wiodących ośrodków naukowych i najważniejszych instytucji kulturalnych, które realizują duże programy w zakresie digitalizacji zbiorów różnego rodzaju. Konferencja będzie okazją nie tylko do wymiany doświadczeń i poznania różnych perspektyw, ale także do wypracowania nowych rozwiązań w zakresie cyfrowego ratowania dziedzictwa kulturowego. Pragniemy skupić się na pytaniu, jak mądrze i twórczo połączyć wskazania konserwatorskie z działaniami m.in. skanowania, by proces digitalizacji był bezpieczny dla zbiorów, a jego efekty atrakcyjne dla odbiorców.

Program konferencji

Panel I 
Dzień pierwszy: 11 kwietnia 2024 r.
9:00 Rejestracja
10:00 Otwarcie
Wykład inauguracyjny - dr hab. Piotr Pokora, prof. UAM O roli i znaczeniu zabezpieczenia dziedzictwa kulturowego - refleksje w kontekście realizacji grantów
Panel I
10:40 o. Łukasz Brachaczek OFMConv Zabytek a jego bezpieczeństwo
11:00 Jolanta Noskowiak (Biblioteka UAM) Digitalizacja, czyli o syzyfowej pracy bibliotekarza słów kilka
11:20 Anna Czajka (AGAD) Od dokumentacji po uczytelnienie – rola konserwatora w procesie digitalizacji wielopieczętnych dokumentów pergaminowych
11:40 ks. dr Rafał Rybacki (AAP) Konserwacja ksiąg Konsystorza Poznańskiego (1403–1420) z zasobu Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
12:00-12:15 Krzysztof Buczek (Skanowanie.pl) Skanowanie strukturalne i reprinty strukturalne - najnowsze metody digitalizacji dzieł sztuki
12:15-12:25 Dyskusja
12:30-12:55 Przerwa
Panel II
13:00 Piotr Domagalski Digitalizacja zabytków. Jak oswajać nowe technologie
13:20 Wojciech Olejniczak (Fundacja TRES) Pożytki płynące ze skanowania szklanych negatywów
13:40 dr hab. Agnieszka Borysowska (Książnica Pomorska) Album studiosorum szczecińskich szkół wyższych XVI-XIX w. jako baza danych. Cyfrowe życie zabytkowego rękopisu ze zbiorów Książnicy Pomorskiej
13:55-14:10 Dyskusja
14:20-15:20 Przerwa obiadowa
Panel III
15:30 dr Tomasz Wilkosz, Michał Obarzanowski (Muzeum Narodowe w Krakowie) Przekraczanie granic digitalizacji: fotografia analityczna i rentgenografia w ochronie i dokumentacji dziedzictwa kultury – dwugłos
16:10 Piotr Tyrna (Beskid Plus) Nowoczesne opakowania w służbie ochrony archiwaliów
16:30 dr Aleksandra Losik (PAN BK) Jak połączyć ogień i wodę? – zarządzanie procesem digitalizacji i konserwacji w projekcie unijnym
17:05-17:15 Dyskusja
Dzień drugi: 12 kwietnia 2024 r.
10:00 Otwarcie
Panel I 
10:10 dr Zuzanna Jaśkowiak-Józefiak (IH UAM) Jak zabezpieczyć dziedzictwo dokumentacyjne? Vademecum studenta archiwistyki
10:30 Karol Zgliński (AGAD) Problemy i wyzwania digitalizacji materiałów archiwalnych w Archiwum Głównym Akt Dawnych
10:50 Ewa Serafin-Prusator, Maciej Tarkowski (Centrum Kompetencji Cyfrowych UW) RE-CREATIO: archiwum niezrealizowanych wizji architektonicznych
11:10-11:25 o. Łukasz Brachaczek OFMConv. Zabytkowy księgozbiór biblioteki klasztoru Franciszkanów w Krakowie - digitalizacja i konserwacja
11:25-11:35 Dyskusja
11:30-12:00 Przerwa
Panel II
12:00 -12:30 Mateusz Michalski W jaki sposób sfinansować digitalizację? Spotkanie warsztatowe z zakresu zdobywania dofinansowania na projekty przez instytucje kultury
12:30 – 12:50 dr Mikołaj Pukianiec VR w bibliotece, muzeum, archiwum? Czy narodowe dziedzictwo można przenieść do wirtualnej rzeczywistości
13:00 Zakończenie konferencji

oRGANIZATORZY

Patronat medialny i merytoryczny

Patroni prasowi

SPONSORZY