Grażyna Szumlicka-Rychlik

Zabezpieczenie dziedzictwa dla przyszłych pokoleń

Grażyna Szumlicka-Rychlik

doktor nauk humanistycznych w zakresie historii. Od 1997 r. pracuje w Bibliotece im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego, od 2002 r. na stanowisku starszego kustosza i dyrektora placówki. Autorka książki Nekropolie Płocka do końca XX wieku.