Fryderyk Rozen

Pracownik Zakładu Starych Druków Biblioteki Narodowej w Warszawie. 2009 r. – magisterium na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego na podstawie pracy Piętnastowieczny antyfonarz bernardyński z Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku – promotor o. prof. Janusz Zbudniewek OSPPE. 2014 r. – doktorat na tymże wydziale na podstawie pracy Druki liturgiczne zakonu paulinów w XVI wieku – promotor o. prof. Janusz Zbudniewek OSPPE. Od 2011 r. pracownik Zakładu Starych Druków Biblioteki Narodowej gdzie zajmuję się opracowaniem bibliograficznym druków XV-XVIII w. Autor Katalogu starodruków w Bibliotece Muzeum Polskiego w Ameryce.

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email