Dorota Gębicka

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika; pracownik Archiwum Akt Nowych; kierownik Oddziału Informacji Naukowej i Udostępniania Zasobu.     
Do zadań Oddziału należy udostępnianie zasobu w Pracowni Naukowej, wykonywanie poszukiwań archiwalnych w zasobie AAN, digitalizacja i reprografia zasobu. Wykładowca Krajowego Centrum Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email