Dorota Gębicka

Zabezpieczenie dziedzictwa dla przyszłych pokoleń

Dorota Gębicka

absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika; pracownik Archiwum Akt Nowych; kierownik Oddziału Informacji Naukowej i Udostępniania Zasobu. Do zadań Oddziału należy udostępnianie zasobu w Pracowni Naukowej, wykonywanie poszukiwań archiwalnych w zasobie AAN, digitalizacja i reprografia zasobu. Wykładowca Krajowego Centrum Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.