Krzysztof Buczek

Pracownik Mikrofilm-Service, pioniera w dziedzinie archiwizacji analogowo-cyfrowej na polskim rynku od września 1991 roku, od samego początku związany z projektami mikrofilmowania i digitalizacji zasobów archiwalno-bibliotecznych.
Od 2010 roku Dyrektor Zarządzający firmy Mikrofilm-Service, współtwórca marki SKANOWANIE.PL. 
Organizator kilkudziesięciu pracowni digitalizacyjnych w kraju i na świecie min w Bibliotece Narodowej, Centralnym Archiwum Wojskowym, Narodowym Archiwum Cyfrowym, Muzeum Narodowym, Klasztorze Franciszkanów i wielu innych.
Uczestnik kilkudziesięciu projektów digitalizacyjnych dla instytucji krajowych i światowych.
Z wykształcenia Technik Elektronik, Inżynier Informatyki, Master of Sience E-Biznesu.
Trener digitalizacyjny, szkoleniowiec podczas Warsztatów Digitalizatora organizowanych w całej Polsce.
Współtwórca Targów Dziedzictwo.

Marta Winiarczyk

dyplomowany konserwator dzieł sztuki z zakresu konserwacji papieru i skóry (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), od 2005 r. pracuje w Pracowni Konserwacji Papieru i Skóry Muzeum Narodowego w Krakowie. Współpracowała przy konserwacji profilaktyczno-zachowawczej ponad 2 tys woluminów z zabytkowego księgozbioru Biblioteki Franciszkanów w Krakowie.