Kategoria: Prelegenci

Zabezpieczenie dziedzictwa dla przyszłych pokoleń

absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika; pracownik Archiwum Akt Nowych; kierownik Oddziału Informacji Naukowej i Udostępniania Zasobu. Do zadań Oddziału należy udostępnianie zasobu w Pracowni Naukowej, wykonywanie poszukiwań archiwalnych w zasobie AAN, digitalizacja i reprografia zasobu. Wykładowca Krajowego Centrum Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.

doktor nauk humanistycznych w zakresie historii. Od 1997 r. pracuje w Bibliotece im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego, od 2002 r. na stanowisku starszego kustosza i dyrektora placówki. Autorka książki Nekropolie Płocka do końca XX wieku.

jeden z właścicieli i Prezes Zarządu firmy Ceiba Sp z o.o., założonej w 2015 roku w Polsce, jako autonomiczna filia firmy czeskiej. Prywatnie Agnieszka jest mamą dwójki świetnych dzieciaków, osobą aktywną i wesołą. Z wykształcenia tłumaczem i italianistą, z pasji po godzinach zajmuje się zdrowiem i rozwija strukturę z pomocą programu zdrowotnego na rynku branży…
Przeczytaj więcej

Pracownik Mikrofilm-Service, pioniera w dziedzinie archiwizacji analogowo-cyfrowej na polskim rynku od września 1991 roku, od samego początku związany z projektami mikrofilmowania i digitalizacji zasobów archiwalno-bibliotecznych.Od 2010 roku Dyrektor Zarządzający firmy Mikrofilm-Service, współtwórca marki SKANOWANIE.PL. Organizator kilkudziesięciu pracowni digitalizacyjnych w kraju i na świecie min w Bibliotece Narodowej, Centralnym Archiwum Wojskowym, Narodowym Archiwum Cyfrowym, Muzeum Narodowym, Klasztorze Franciszkanów…
Przeczytaj więcej

franciszkanin, dyrektor Biblioteki Franciszkanów w Krakowie w latach 2010-2017, prowadzi projekty dotyczące renowacji, konserwacji i digitalizacji zabytkowego księgozbioru Biblioteki Franciszkanów w Krakowie. Współtwórca Targów Dziedzictwo.

doktor nauk humanistycznych. Pełni funkcję Kierownika Oddziału Zbiorów Cyfrowych Biblioteki Jagiellońskiej, Kierownika Sekcji Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Menedżera Bibliografii Publikacji Pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania zasobami cyfrowymi na Uniwersytecie Jagiellońskim. Sprawuje nadzór merytoryczny nad pracami wykonywanymi w ramach tworzenia i zarządzania: Jagiellońską Biblioteką Cyfrową, Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz udostępniania i opracowania zbiorów…
Przeczytaj więcej