Jacek Smyczyński

Magister bezpieczeństwa narodowego, inżynier bezpieczeństwa pożarowego. Wykładowca Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej z wieloletnim stażem, prowadzący wykłady z zagadnień związanych z wyposażeniem sprzętowym oraz profilaktyki pożarowej. Kierownik projektu z ramienia Szkoły oraz współtwórca projektu realizowanego ze środków NCBIR „Opracowanie innowacyjnego systemu zarządzania bezpieczeństwem obiektów zabytkowych w zurbanizowanych centrach miast” latach 2015 – 2018.

Krzysztof Buczek

Pracownik Mikrofilm-Service, pioniera w dziedzinie archiwizacji analogowo-cyfrowej na polskim rynku od września 1991 roku, od samego początku związany z projektami mikrofilmowania i digitalizacji zasobów archiwalno-bibliotecznych.
Od 2010 roku Dyrektor Zarządzający firmy Mikrofilm-Service, współtwórca marki SKANOWANIE.PL. 
Organizator kilkudziesięciu pracowni digitalizacyjnych w kraju i na świecie min w Bibliotece Narodowej, Centralnym Archiwum Wojskowym, Narodowym Archiwum Cyfrowym, Muzeum Narodowym, Klasztorze Franciszkanów i wielu innych.
Uczestnik kilkudziesięciu projektów digitalizacyjnych dla instytucji krajowych i światowych.
Z wykształcenia Technik Elektronik, Inżynier Informatyki, Master of Sience E-Biznesu.
Trener digitalizacyjny, szkoleniowiec podczas Warsztatów Digitalizatora organizowanych w całej Polsce.
Współtwórca Targów Dziedzictwo.