Aneta Januszko-Szakiel

Doktor nauk humanistycznych. Pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Studiów Informacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się zagadnieniami długoterminowej archiwizacji zasobów cyfrowych, oceną wiarygodności archiwów cyfrowych, organizacją systemów składowania i zarządzania danych badawczych (digital curation) oraz metodami wyszukiwania i analizowania informacji.

Prowadzi działalność gospodarczą, w której podejmuje profesjonalne działania brokerskie w zakresie informacji naukowo-technicznej, wywiadu technologicznego, projektów badawczo-rozwojowych. Organizuje procesy kreowania, doskonalenia i komercjalizacji innowacyjnych produktów i usług w różnych branżach.

Aleksandra Szalla-Kleemann

Konserwator dzieł sztuki. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierunek Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki, specjalizacja Konserwacja Papieru i Skóry. Od 2000 r. zatrudniona w Bibliotece Jagiellońskiej w Sekcji Konserwacji Oddziału Zabezpieczenia Zbiorów BJ. Od kwietnia 2009 pełni funkcję kierownika Sekcji Konserwacji Zbiorów BJ, zajmującej się konserwacją kolekcji Zbiorów Specjalnych BJ.

Aleksandra Chabiera

Główny specjalista ds. zarządzania dziedzictwem w Narodowym Instytucie Dziedzictwa. Koordynatorka projektów międzynarodowych, redaktor publikacji i autorka artykułów z zakresu rozwoju lokalnego opartego na dziedzictwie. Współautorka min. koncepcji i scenariusza badań społecznych dotyczących wiedzy i postaw Polaków wobec dziedzictwa, serii wydawniczej „Dziedzictwo kulturowe w badaniach” oraz poradnika zarządzania dziedzictwem w gminach. Trenerka szkoleniowa, konsultantka i wykładowczyni z zakresu zagospodarowania zabytków i rozwoju lokalnego opartego o dziedzictwo materialne i niematerialne, takie jak: nowe funkcje zabytków, produkty regionalne, produkty kreatywne. Zainteresowania koncentruje na rozwojowym potencjale dziedzictwa i jego praktycznym wykorzystaniu w gminach i politykach lokalnych.

Piotr Rudnicki

Product Manager w Koncept-L


Absolwent Politechniki Warszawskiej, specjalność: automatyka i inżynieria komputerowa. Posiada ponad 13-letnie doświadczenie w branży automatycznej identyfikacji. Specjalista w zakresie terminali danych oraz sieci bezprzewodowych, odpowiedzialny za wprowadzanie nowych produktów na rynek, udział w procesach wdrożeniowych, tworzenie kanałów sprzedaży oraz doradztwo.

A graduate of the Warsaw University of Technology, specialization: automation and computer engineering. He has over 13 years of experience in the field of automatic identification solutions. A specialist in the field of data terminals and wireless networks, responsible for launching new products on the market, participating in implementation processes, creating sales channels and consulting.

Maciej Słodowski

Brygadier służby Państwowej Straży Pożarnej wstąpił w 1998 r. rozpoczynając naukę w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Po ukończeniu szkoły w 2002 roku przyjęty został do pracy w Komendzie Miejskiej PSP w Krakowie na stanowisko młodszego specjalisty w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym. W 2005 roku objął stanowisko służbowe Oficera Operacyjnego, na którym pełnił służbę do 2015 roku. W lutym 2015 roku zmienił jednostkę organizacyjną PSP przenosząc się do Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, gdzie obecnie zajmuje stanowisko Kierownika Zespołu Przedmiotowego Taktyki Zwalczania Pożarów w Wydziale Kształcenia Zawodowego.

Michał Murzyn

Absolwent historii sztuki na Uniwersytecie Papieskim im. Jana Pawła II w Krakowie, zarządzania kulturą i mediami na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Podyplomowego Studium Konserwacji Zabytków i Architektury i Urbanistyki na Politechnice Krakowskiej. Zawodowo związany z Muzeum Tatrzańskim im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, gdzie pełni funkcję Głównego Inwentaryzatora Zbiorów, poprzednio pracownik Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Zakopanem. Zainteresowania badawcze to: ochrona zabytków, zarządzanie dziedzictwem, parki kulturowe. Kontakt: murzyn.michal@wp.pl