InoTec

InoTec Pty Ltd (IPL) w Australii i Nowej Zelandii jest jedyną spółką zależną InoTec Organisationssysteme GmbH (IOG) w Niemczech (40 mln euro rocznie). Przez resztę świata IOG działa poprzez partnerów dystrybucyjnych i szybko staje się dostawcą z wyboru dla skanerów dokumentów średniej i dużej ilości. IPL jest w 80% lokalnie własnością fabryki, zachowując 20% udziałów i ściśle współpracując z nami i naszymi australijskimi kontraktami.

W ramach AU / NZ IPL nie produkuje, ale zapewnia dystrybucję z następującymi firmami;

  • Zeutschel GmbH – Skanery książek, filmów i fiszek
  • WideTEK GmbH skanery wielkoformatowe
  • Skanery filmów, kart i apertur
  • Oprogramowanie do grupowania obrazów I2Scan
  • Oprogramowanie do skanowania Digitech
  • Oprogramowanie ABBYY Scanning Solutions

Aleksandra Chabiera

Główny specjalista ds. zarządzania dziedzictwem w Narodowym Instytucie Dziedzictwa. Koordynatorka projektów międzynarodowych, redaktor publikacji i autorka artykułów z zakresu rozwoju lokalnego opartego na dziedzictwie. Współautorka min. koncepcji i scenariusza badań społecznych dotyczących wiedzy i postaw Polaków wobec dziedzictwa, serii wydawniczej „Dziedzictwo kulturowe w badaniach” oraz poradnika zarządzania dziedzictwem w gminach. Trenerka szkoleniowa, konsultantka i wykładowczyni z zakresu zagospodarowania zabytków i rozwoju lokalnego opartego o dziedzictwo materialne i niematerialne, takie jak: nowe funkcje zabytków, produkty regionalne, produkty kreatywne. Zainteresowania koncentruje na rozwojowym potencjale dziedzictwa i jego praktycznym wykorzystaniu w gminach i politykach lokalnych.

Fryderyk Rozen

Pracownik Zakładu Starych Druków Biblioteki Narodowej w Warszawie. 2009 r. – magisterium na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego na podstawie pracy Piętnastowieczny antyfonarz bernardyński z Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku – promotor o. prof. Janusz Zbudniewek OSPPE. 2014 r. – doktorat na tymże wydziale na podstawie pracy Druki liturgiczne zakonu paulinów w XVI wieku – promotor o. prof. Janusz Zbudniewek OSPPE. Od 2011 r. pracownik Zakładu Starych Druków Biblioteki Narodowej gdzie zajmuję się opracowaniem bibliograficznym druków XV-XVIII w. Autor Katalogu starodruków w Bibliotece Muzeum Polskiego w Ameryce.

Stanisław Dziedzic

Historyk literatury, publicysta, kulturoznawca, nauczyciel akademicki. Absolwent filologii polskiej i dziennikarstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów z zakresu zarządzania zasobami pracy w krakowskiej Akademii Ekonomicznej. Doktor nauk humanistycznych. W przeszłości nauczyciel, pracownik administracji państwowej, w latach 2004–2016 dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa. Od stycznia 2017 roku dyrektor Biblioteki Kraków. Członek Rady Muzeum Niepodległości w Warszawie. Członek Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa (SKOZK).

NowoczesnaPLEBANIA

To jedyne na rynku bezpłatne czasopismo, będące kompendium wiedzy o produktach i usługach adresowanych do proboszczów i innych osób mających wpływ na zarządzanie parafiami. Dostarczany bezpłatnie do parafii magazyn, jest niezastąpionym pośrednikiem pomiędzy gospodarzami wspólnot parafialnych a firmami, posiadającymi w swojej ofercie wyroby i rozwiązania dla tej wyselekcjonowanej grupy klientów. Magazyn  NOWOCZESNA PLEBANIA to zbiór    praktycznych informacji i ofert, które pozwala księżom na dokonanie właściwego wyboru produktów i usług, a firmom ułatwia dotarcie do szerokiego grona potencjalnych klientów. Proponujemy także prezentowanie na łamach pisma wdrożonych już w różnych parafiach rozwiązań, które dla innych proboszczów mogą stać się zachętą do naśladowania.

-Od 2004 roku jesteśmy wiarygodnym żródłem  informacji dla osób zarządzających majątkiem   kościelnym.

-Docieramy precyzyjnie pod adresy pocztowe parafii.

-Budujemy pozytywne relacje przekazując fachową wiedzę.

METIS

METIS jest liderem na rynkach dziedzictwa przemysłowego i kulturowego, a w ostatnich latach, dzięki wielkiemu sukcesowi swoich patentów i nadzwyczajnej aplikacji METIS Photometric Stereo 3D w skanowaniu powierzchni, stał się niekwestionowanym punktem odniesienia dla wzroku w przyszłość digitalizacji. W szczególności skanery METIS DRS i PM3D mogą generować niezrównaną jakość obrazu pod względem rzeczywistej rozdzielczości optycznej, ostrości, braku aberracji i / lub szumów na obrazach, dokładności geometrycznej, wierności kolorów i spójności wydajności na całym obszarze akwizycji i czas trwania.

Contex

Contex tworzy wielkoformatowe rozwiązania do skanowania; pomaganie ludziom na całym świecie w dzieleniu się, przechowywaniu i ulepszaniu ich planów papierowych i kreatywnych rysunków cyfrowych. Niemal wszystkie pomysły na produkty / projekty zaczynają się od zwykłej kartki papieru. Czasami tylko kilka, czasami miliony dokumentów papierowych wymaga digitalizacji, aby zapisać „już utworzone plany”.Zapisywanie cennych informacji z przeszłości dla przyszłych procesów jest niezbędne dla ewolucji świata. Pomyśl o tym, widząc panoramę miasta, jadąc szybkim pociągiem, korzystając z energii elektrycznej lub biorąc gorący prysznic. Teraz masz smak tego, co miliony użytkowników robią z naszymi produktami i 
rozwiązaniami. Posiadanie odpowiednich narzędzi do każdej pracy ma ogromne znaczenie. Rozwiązania do skanowania Contex zostały zaprojektowane tak, aby 
posiadały wszystkie narzędzia niezbędne do prawidłowej pracy. Nie tylko kopiuj, skanuj i drukuj. Zwiększ wartość swoich oryginałów, zwiększając ich jakość i optymalizując je do konkretnych zadań.

Aleksandra Szalla-Kleemann

Konserwator dzieł sztuki. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierunek Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki, specjalizacja Konserwacja Papieru i Skóry. Od 2000 r. zatrudniona w Bibliotece Jagiellońskiej w Sekcji Konserwacji Oddziału Zabezpieczenia Zbiorów BJ. Od kwietnia 2009 pełni funkcję kierownika Sekcji Konserwacji Zbiorów BJ, zajmującej się konserwacją kolekcji Zbiorów Specjalnych BJ.

Aneta Januszko-Szakiel

Doktor nauk humanistycznych. Pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Studiów Informacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się zagadnieniami długoterminowej archiwizacji zasobów cyfrowych, oceną wiarygodności archiwów cyfrowych, organizacją systemów składowania i zarządzania danych badawczych (digital curation) oraz metodami wyszukiwania i analizowania informacji.

Prowadzi działalność gospodarczą, w której podejmuje profesjonalne działania brokerskie w zakresie informacji naukowo-technicznej, wywiadu technologicznego, projektów badawczo-rozwojowych. Organizuje procesy kreowania, doskonalenia i komercjalizacji innowacyjnych produktów i usług w różnych branżach.

fokus GmbH Leipzig

Firma fokus GmbH Leipzig jest firmą inżynieryjną, która od 1993 roku prowadzi działalność w zakresie dokumentacji dla ochrony zabytków i renowacji. Firma świadczy specjalistyczne usługi w dziedzinie fotogrametrii, pomiarów deformacji budynków, cyfrowego przetwarzania obrazu, a także rozwoju oprogramowania, w ramach czego powstają m.in. ekspertyzy budynków, rysunki fasad, wielkoskalowe fotoplany, fotogrametryczne analizy zdjęć historycznych, jak również wielkoskalowe dokumentacje przetwarzania i projekcji ortogonalnej w wysokiej fotograficznej jakości.

Dokumentacja w kontekście ochrony zabytków i renowacji stanowi istotny temat, na który kładzie się duży nacisk. W związku z czym na podstawie doświadczeń z powyższymi projektami, jak również w ścisłej współpracy z restauratorami i architektami, firma rozwija i udoskonala od 16-stu lat oprogramowanie do kartowania – metigo MAP.Metigo MAP jest programem dla konserwatorów i restauratorów zabytków, który umożliwia im kartowanie na cyfrowych obrazach/cyfrowych fotomapach. Metigo MAP oferuje użytkownikom możliwość wykonania opracowania zarówno w terenie jak i w biurze. Połączenie możliwości przetwarzania obrazu i funkcji CAD umożliwia komfortową i szybką pracę nad dokumentacją konserwatorską.