Michał Murzyn

Absolwent historii sztuki na Uniwersytecie Papieskim im. Jana Pawła II w Krakowie, zarządzania kulturą i mediami na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Podyplomowego Studium Konserwacji Zabytków i Architektury i Urbanistyki na Politechnice Krakowskiej. Zawodowo związany z Muzeum Tatrzańskim im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, gdzie pełni funkcję Głównego Inwentaryzatora Zbiorów, poprzednio pracownik Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Zakopanem. Zainteresowania badawcze to: ochrona zabytków, zarządzanie dziedzictwem, parki kulturowe. Kontakt: murzyn.michal@wp.pl

Maciej Słodowski

Brygadier służby Państwowej Straży Pożarnej wstąpił w 1998 r. rozpoczynając naukę w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Po ukończeniu szkoły w 2002 roku przyjęty został do pracy w Komendzie Miejskiej PSP w Krakowie na stanowisko młodszego specjalisty w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym. W 2005 roku objął stanowisko służbowe Oficera Operacyjnego, na którym pełnił służbę do 2015 roku. W lutym 2015 roku zmienił jednostkę organizacyjną PSP przenosząc się do Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, gdzie obecnie zajmuje stanowisko Kierownika Zespołu Przedmiotowego Taktyki Zwalczania Pożarów w Wydziale Kształcenia Zawodowego.

Jacek Smyczyński

Magister bezpieczeństwa narodowego, inżynier bezpieczeństwa pożarowego. Wykładowca Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej z wieloletnim stażem, prowadzący wykłady z zagadnień związanych z wyposażeniem sprzętowym oraz profilaktyki pożarowej. Kierownik projektu z ramienia Szkoły oraz współtwórca projektu realizowanego ze środków NCBIR „Opracowanie innowacyjnego systemu zarządzania bezpieczeństwem obiektów zabytkowych w zurbanizowanych centrach miast” latach 2015 – 2018.

Robert Marcin Wolański

St. bryg. dr inż. Naczelnik Wydziału-CENTRUM SZKOLENIA OCHRONY LUDNOŚCI I OCHRONY DÓBR KULTURY

Ukończył studia wyższe II stopnia w Akademii Górniczo-Hutniczej , Wydział Maszyn Górniczo-Hutniczych, o kierunku : Mechanika w specjalności: Maszyny hutnicze i ceramiczne(1986roku). Ponadto rozwijał kompetencje na studiach podyplomowych w Wyższej Oficerskiej Szkole Samochodowej o specjalności Eksploatacja pojazdów kołowych(1987), w Szkole Głównej Służby Pożarniczej(1994)oraz na Politechnice Krakowskiej wraz Instytutem Ekspertyz Sądowych im. prof. J. Sehna o specjalności :Ekspertyza wypadku drogowego(1998); Prowadził badania w zakresie modyfikacji ochron osobistych uwieńczone przewodem doktorskim i obroną pracy w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki p.t. Technologia i materiały do produkcji ochron termicznych przed promieniowaniem podczerwonym i mikrofalowym”. Kraków -2008. Od 1990 roku jest strażakiem w służbie związanym z procesem dydaktycznym w SA PSP, kolejno awansując od starszego instruktora, poprzez wykładowcę, st.wykładowcę, kierownika zespołu przedmiotowego, z-cę naczelnika, głównego specjalistę do naczelnika. Obecnie realizuje kształcenie również w zakresie ochrony ludności. Pracuje naukowo w obszarze bezpieczeństwa oraz nowych technologii  w ratownictwie. Jest autorem szeregu publikacji i aktywnym wykonawcą w projektach „Bezpieczeństwo i Obronność”. Recenzuje publikacje dla Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej- Państwowy Instytut Badawczy- kwartalnik: Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza: Safety& Fire Technique, artykuły w Zeszytach naukowych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, w Wydawnictwie SIGMA-NOT Sp.zoo, Przegląd chemiczny. Od wielu lat nierozerwalnie jest związany z międzynarodową konferencja ochrony dóbr kultury organizowaną w SAPSP w Krakowie przedstawiając opracowania i dokonania innowacyjne w zakresie ochrony dziedzictwa. Kieruje wydziałem realizującym aktywnie szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ochrony ludności i ochrony dóbr kultury.

Piotr Rudnicki

Product Manager w Koncept-L


Absolwent Politechniki Warszawskiej, specjalność: automatyka i inżynieria komputerowa. Posiada ponad 13-letnie doświadczenie w branży automatycznej identyfikacji. Specjalista w zakresie terminali danych oraz sieci bezprzewodowych, odpowiedzialny za wprowadzanie nowych produktów na rynek, udział w procesach wdrożeniowych, tworzenie kanałów sprzedaży oraz doradztwo.

A graduate of the Warsaw University of Technology, specialization: automation and computer engineering. He has over 13 years of experience in the field of automatic identification solutions. A specialist in the field of data terminals and wireless networks, responsible for launching new products on the market, participating in implementation processes, creating sales channels and consulting.

KONCEPT-L

Koncept-L S.A. – od ponad 20 lat wiodący na rynku polskim dystrybutor szerokiej gamy urządzeń do automatycznego znakowania oraz identyfikacji produktów.

Oferujemy kompletne innowacyjne rozwiązania w różnych dziedzinach Auto ID: od wydruku kodów kreskowych, ich odczytu, do przetwarzania i przechowywania danych.  Jako autoryzowany przedstawiciel światowych producentów (Argox, ARH, Brother, Cambium Networks, CipherLab, Citizen, Entrust Datacard, Godex, Newland, Zebra), dostarczamy profesjonalny sprzęt do wielu sektorów gospodarki m.in.: handlu, administracji państwowej, bankowości, transportu i logistyki, produkcji, przemysłu, farmacji, służby zdrowia, wojska i służb mundurowych.Oferujemy: czytniki i drukarki kodów kreskowych, terminale danych, czytniki OCR, drukarki i czytniki kart, terminale POS, mikrokioski, tablety PC, monitory dotykowe, Digital Signage, sieci bezprzewodowe, systemy: IOT i RFID, systemy: ANPR i CCTV, urządzenia do telemetrii, rozwiązania do zliczania osób oraz materiały eksploatacyjne.

Zapewniamy kompleksową obsługę Klienta, obejmującą: dystrybucję, szkolenia i serwis.

Szczegóły oferty na: www.koncept-L.pl

Mateusz Żmudziński

Doktor nauk humanistycznych, absolwent kierunku Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją UMK. Specjalista w zakresie kancelarii kościelnej oraz nowoczesnej technologii w archiwach, w tym EZD i digitalizacji. Od 2014 roku pracownik Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej, obecnie jego Wicedyrektor. Założyciel spółki Instytut Promocji Historii, promującej nauki humanistyczne w działaniach biznesowych. Współpracuje z Wydziałem Nauk Historycznych UMK prowadząc zajęcia dydaktyczne i uczestnicząc w badaniach naukowych.  

3M

„3M to lider innowacyjnych technologii, który od ponad stu lat zmienia świat. Ta prestiżowa rola jest dla nas powodem do dumy oraz dużym zobowiązaniem. Opracowując nowe produkty, czujemy się odpowiedzialni za ich wysoką jakość, poszanowanie kwestii społecznych i środowiskowych. 3M to jedna z największych międzynarodowych firm technologicznych. O tym, jak ważna jest dla 3M innowacyjność, świadczy fakt, że 30% rocznego dochodu firmy pochodzi ze sprzedaży produktów wprowadzonych do oferty w ostatnich 4 latach. Firma posiada w lokalnej ofercie ponad 10 000 produktów zorganizowanych w wielu sektorach biznesowych: ochrona zdrowia, produkty biurowe i konsumenckie, bezpieczeństwo, ochrona i zabezpieczenia, reklama wizualna i materiały odblaskowe, przemysł i transport, energetyka.”