Aleksandra Szalla-Kleemann

Konserwator dzieł sztuki. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierunek Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki, specjalizacja Konserwacja Papieru i Skóry. Od 2000 r. zatrudniona w Bibliotece Jagiellońskiej w Sekcji Konserwacji Oddziału Zabezpieczenia Zbiorów BJ. Od kwietnia 2009 pełni funkcję kierownika Sekcji Konserwacji Zbiorów BJ, zajmującej się konserwacją kolekcji Zbiorów Specjalnych BJ.

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email