Aleksandra Szalla-Kleemann

Zabezpieczenie dziedzictwa dla przyszłych pokoleń

Aleksandra Szalla-Kleemann

Konserwator dzieł sztuki. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierunek Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki, specjalizacja Konserwacja Papieru i Skóry. Od 2000 r. zatrudniona w Bibliotece Jagiellońskiej w Sekcji Konserwacji Oddziału Zabezpieczenia Zbiorów BJ. Od kwietnia 2009 pełni funkcję kierownika Sekcji Konserwacji Zbiorów BJ, zajmującej się konserwacją kolekcji Zbiorów Specjalnych BJ.