Ochrona dziedzictwa

Dziedzictwo kulturowe Polski jest integralną częścią jej historii, a zachowanie tożsamości narodowej naszego kraju w przestrzeni kulturowej odbywa się głównie poprzez ochronę dóbr materialnych i niematerialnych, aby lepiej zarządzać naszym dziedzictwem kulturowym, należy je uwiecznić i udokumentować.

 
Termin dziedzictwo kulturowe obejmuje zabytki nieruchome (budynki, świątynie, stanowiska archeologiczne) i ruchome (dzieła sztuki, znaleziska archeologiczne itp.), a także niematerialne dobra kultury (mity, zwyczaje, tradycje, umiejętności itp.).

Konieczność zabezpieczenia polskiego dziedzictwa kulturowego jest niezbędna w kontekście pielęgnowania naszych tradycji narodowych. Zgodnie z konwencją UNESCO narody są zaangażowane w tworzenie spisów dziedzictwa kulturowego i współpracę z lokalnymi społecznościami, grupami i jednostkami w celu zachowania tych tradycji. Konwencja wzywa narody i społeczności do opracowania planów działania na rzecz zachowania kultury.

Podnoszenie świadomości społeczeństwa można zapoczątkować m.in. za pomocą środków takich jak organizowanie spotkań i seminariów dla zrozumienia zagadnienia o zabezpieczeniu dziedzictwa dla przyszłych pokoleń. Działania uświadamiające skupiają się również na wymianie dobrych praktyk na poziomie regionalnym i krajowym z naciskiem na projektowanie i wdrażanie materiałów edukacyjnych, wykorzystanie nowoczesnych aplikacji technologicznych, aktywizację formalnych i nieformalnych struktur edukacyjnych dla zachowania kultury i jej przekazywanie młodszym pokoleniom.

Targi Dziedzictwa w liczbach

Zwiedzających
0 +
Wystawców
0 +
Prelegentów
0 +

Unikalne wydarzenie

Przez dwa dni archiwiści, muzealnicy, bibliotekarze, konserwatorzy zabytków, eksperci z dziedziny kultury, przedstawiciele samorządów będą rozmawiać o tym, jak chronić ślady przeszłości.

Targi Dziedzictwo to jedno z najważniejszych i unikalnych w Polsce wydarzeń, podczas którego dominuje właśnie tematyka ochrony i archiwizacji dorobku przeszłych pokoleń.  Wszystko po to, by w przyszłości było się do czego odwoływać.

Podczas dwóch dni targowych będzie okazja do uczestnictwa w wielu prelekcjach, wykładach, dyskusjach. Oczywiście to także szansa do zaznajomienia się z ofertą polskich i zagranicznych wystawców oraz możliwość wzięcia udziału w specjalistycznych warsztatach.

11-12 kwietnia 2024 r.
Miejsce: Poznań

10 - 11 października 2024 r.
Miejsce: Kraków

Patronat medialny i merytoryczny

Patroni prasowi

SPONSORZY