targi dziedzictwo logo

Spiritus Movens - ochrona dziedzictwa kulturowego

Od 12 do 13 października Gdańsk będzie gościł osoby i instytucje, dla których ochrona dziedzictwa kulturowego jest sprawą niezwykle ważną. 
Targi Dziedzictwo „Spiritus Movens – Ochrona dziedzictwa kulturowego” to wydarzenie, które ma właśnie na celu przybliżenie problemu, jakim jest szeroko rozumiana ochrona tego, co zostawili nam nasi poprzednicy.

Plan Konferencji

12-13.10.2023

plan jest obecnie w przygotowaniu

Unikalne wydarzenie

Przez dwa dni archiwiści, muzealnicy, bibliotekarze, konserwatorzy zabytków, eksperci z dziedziny kultury, przedstawiciele samorządów będą rozmawiać o tym, jak chronić ślady przeszłości. Targi Dziedzictwo to jedno z najważniejszych i unikalnych w Polsce wydarzeń, podczas którego dominuje właśnie tematyka ochrony i archiwizacji dorobku przeszłych pokoleń. A wszystko po to, by w przyszłości było się do czego odwoływać. Podczas dwóch dni targowych będzie okazja do uczestnictwa w wielu prelekcjach, wykładach, dyskusjach. Oczywiście to także szansa do zaznajomienia się z ofertą polskich i zagranicznych wystawców oraz możliwość wzięcia udziału w specjalistycznych warsztatach.

Unikalne wydarzenie

Przez dwa dni archiwiści, muzealnicy, bibliotekarze, konserwatorzy zabytków, eksperci z dziedziny kultury, przedstawiciele samorządów będą rozmawiać o tym, jak chronić ślady przeszłości. Targi Dziedzictwo to jedno z najważniejszych i unikalnych w Polsce wydarzeń, podczas którego dominuje właśnie tematyka ochrony i archiwizacji dorobku przeszłych pokoleń. A wszystko po to, by w przyszłości było się do czego odwoływać. Podczas dwóch dni targowych będzie okazja do uczestnictwa w wielu prelekcjach, wykładach, dyskusjach. Oczywiście to także szansa do zaznajomienia się z ofertą polskich i zagranicznych wystawców oraz możliwość wzięcia udziału w specjalistycznych warsztatach.

Targi Dziedzictwa w liczbach

0 +
Odwiedziło nas już
0 +
Wystawcy
0 +
Prelegenci

Targi Dziedzictwa w liczbach

0 +
Odwiedziło nas już
0 +
Wystawcy
0 +
Prelegenci

Biblioteka Gdańska PAN odsłania tajemnice

Wystawcy, prelegenci i zwiedzający spotkają się w Gdańsku, ponieważ właśnie w tym mieście będzie gościła tegoroczna edycja Targów Dziedzictwo, których podstawowym celem jest przybliżenie problemu, jakim jest zabezpieczenie dziedzictwa kulturowego. Dzisiaj to wyzwanie, które łączy w sobie doświadczenie specjalistów z wielu dziedzin, wsparte nowoczesnymi technikami. Będzie więc okazja do zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami do digitalizacji, konserwacji i archiwizacji zbiorów. Obecna technologia poszła tak do przodu, że pozwala i pomaga zabezpieczyć coś, co może bezpowrotnie ulec zniszczeniu.

Biblioteka Gdańska PAN odsłania tajemnice

Wystawcy, prelegenci i zwiedzający spotkają się w Gdańsku, ponieważ właśnie w tym mieście będzie gościła tegoroczna edycja Targów Dziedzictwo, których podstawowym celem jest przybliżenie problemu, jakim jest zabezpieczenie dziedzictwa kulturowego. Dzisiaj to wyzwanie, które łączy w sobie doświadczenie specjalistów z wielu dziedzin, wsparte nowoczesnymi technikami. Będzie więc okazja do zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami do digitalizacji, konserwacji i archiwizacji zbiorów. Obecna technologia poszła tak do przodu, że pozwala i pomaga zabezpieczyć coś, co może bezpowrotnie ulec zniszczeniu.

Ochrona Dziedzictwa

Dziedzictwo kulturowe Polski jest integralną częścią jej historii. Zachowanie tożsamości narodowej naszego kraju w przestrzeni kulturowej odbywa się głównie poprzez ochronę dóbr materialnych i niematerialnych. Aby lepiej zarządzać naszym dziedzictwem kulturowym, należy je uwiecznić i udokumentować. Termin dziedzictwo kulturowe obejmuje zabytki nieruchome (budynki, świątynie, stanowiska archeologiczne) i ruchome (dzieła sztuki, znaleziska archeologiczne itp.), a także niematerialne dobra kultury (mity, zwyczaje, tradycje, umiejętności itp.).
Konieczność zabezpieczenia polskiego dziedzictwa kulturowego jest niezbędna w kontekście pielęgnowania naszych tradycji narodowych.

Zgodnie z konwencją UNESCO narody są zaangażowane w tworzenie spisów dziedzictwa kulturowego i współpracę z lokalnymi społecznościami, grupami i jednostkami w celu zachowania tych tradycji. Konwencja wzywa narody i społeczności do opracowania planów działania na rzecz zachowania kultury.

Podnoszenie świadomości społeczeństwa można zapoczątkować m.in. za pomocą środków takich jak organizowanie spotkań i seminariów dla zrozumienia zagadnienia o zabezpieczeniu dziedzictwa dla przyszłych pokoleń. Działania uświadamiające skupiają się również na wymianie dobrych praktyk na poziomie regionalnym i krajowym z naciskiem na projektowanie i wdrażanie materiałów edukacyjnych, wykorzystanie nowoczesnych aplikacji technologicznych, aktywizację formalnych i nieformalnych struktur edukacyjnych dla zachowania kultury i jej przekazywanie młodszym pokoleniom.

Ochrona dziedzictwa

Dziedzictwo kulturowe Polski jest integralną częścią jej historii. Zachowanie tożsamości narodowej naszego kraju w przestrzeni kulturowej odbywa się głównie poprzez ochronę dóbr materialnych i niematerialnych. Aby lepiej zarządzać naszym dziedzictwem kulturowym, należy je uwiecznić i udokumentować. Termin dziedzictwo kulturowe obejmuje zabytki nieruchome (budynki, świątynie, stanowiska archeologiczne) i ruchome (dzieła sztuki, znaleziska archeologiczne itp.), a także niematerialne dobra kultury (mity, zwyczaje, tradycje, umiejętności itp.).
Konieczność zabezpieczenia polskiego dziedzictwa kulturowego jest niezbędna w kontekście pielęgnowania naszych tradycji narodowych.

Zgodnie z konwencją UNESCO narody są zaangażowane w tworzenie spisów dziedzictwa kulturowego i współpracę z lokalnymi społecznościami, grupami i jednostkami w celu zachowania tych tradycji. Konwencja wzywa narody i społeczności do opracowania planów działania na rzecz zachowania kultury.

Podnoszenie świadomości społeczeństwa można zapoczątkować m.in. za pomocą środków takich jak organizowanie spotkań i seminariów dla zrozumienia zagadnienia o zabezpieczeniu dziedzictwa dla przyszłych pokoleń. Działania uświadamiające skupiają się również na wymianie dobrych praktyk na poziomie regionalnym i krajowym z naciskiem na projektowanie i wdrażanie materiałów edukacyjnych, wykorzystanie nowoczesnych aplikacji technologicznych, aktywizację formalnych i nieformalnych struktur edukacyjnych dla zachowania kultury i jej przekazywanie młodszym pokoleniom.

Zabezpieczenie Dziedzictwa
dla przyszłych pokoleń

Zabezpieczenie Dziedzictwa
dla przyszłych pokoleń

Organizatorzy Targów Dziedzictwa

Organizatorzy Targów Dziedzictwa

Patron Prasowy

Patron Prasowy

Platynowi Sponsorzy

Złoci Sponsorzy

Kontakt

Jeśli chcesz zostać wystawcą wypełnij formularz