targi dziedzictwo logo

Spiritus Movens - ochrona dziedzictwa kulturowego

Od 12 do 13 października Gdańsk będzie gościł osoby i instytucje, dla których ochrona dziedzictwa kulturowego jest sprawą niezwykle ważną. 
Targi Dziedzictwo „Spiritus Movens – Ochrona dziedzictwa kulturowego” to wydarzenie, które ma właśnie na celu przybliżenie problemu, jakim jest szeroko rozumiana ochrona tego, co zostawili nam nasi poprzednicy.

Plan konferencji

12-13 PAŹDZIERNIK 2023 MIEJSCE: GDAŃSK  

PAN Biblioteka Gdańska, 80-858 Gdańsk, ul. Wałowa 24 – stoiska targowe + konferencje + wykłady

PAN Biblioteka Gdańska, 80-858 Gdańsk, ul. Wałowa 15 – wystawy

DZIEŃ I

12 października 2023

SALA
10:00 – 11:00Rejestracja Gości

Recepcja
parter

PAN Biblioteka Gdańska

ul. Wałowa 24

80-858 Gdańsk

11:00 – 11:30

Uroczyste powitanie i rozpoczęcie TARGÓW DZIEDZICTWO

Przemowa dyrektor PAN Biblioteki Gdańskiej

dr Anny Walczak

Przemowa dyrektor Archiwum Państwowego w Gdańsku

Małgorzaty Janusz

Sala konferencyjna 1.19
parter
PAN Biblioteka Gdańska
ul. Wałowa 24
80-858 Gdańsk
11:30 – 12:00

Wykład

Prowadzący: dr Leszek Szafrański

 • Uczelniany Koordynator ds. otwartego dostępu
 • Wicedyrektor ds. Zasobów Cyfrowych
 • Biblioteka Jagiellońska
 • Uniwersytet Jagielloński

 

Temat wystąpienia: Ochrona i digitalizacja światowego dziedzictwa w Bibliotece Jagiellońskiej

Sala konferencyjna 1.19
parter
PAN Biblioteka Gdańska
ul. Wałowa 24
80-858 Gdańsk
12:00 – 12:20

Wykład konserwatorski

Prowadzący: Jarosław Sianko

 • Kierownik Oddziału Konserwacji w Archiwum Państwowym w Gdańsku

 

Temat wystąpienia: Specyfika działań konserwatorskich w archiwach. Przedpole archiwalne, ratownictwo, przemieszczenia zasobu, konserwacja (dezynfekcja, naprawy, odkwaszanie)

Sala konferencyjna 1.19
parter
PAN Biblioteka Gdańska
ul. Wałowa 24
80-858 Gdańsk
12:20 – 12:40

Wykład

Prowadzący:  dr Zofia Tylewska-Ostrowska

 • Dyrektor PAN Biblioteka Gdańska w latach 2010-2018
 • Autorka licznych publikacji, w tym „Gdańsk w literaturze”

 

Temat wystąpienia: Obiekty ze zbiorów PAN Biblioteki Gdańskiej na Liście Krajowej Programu UNESCO Pamięć Świata

Sala konferencyjna 1.19
parter
PAN Biblioteka Gdańska
ul. Wałowa 24
80-858 Gdańsk
12:40 – 13:00

Wykład konserwatorski

Prowadzący: Dominika Słomska-Lasek, PAN Biblioteka Gdańska

Temat wystąpienia: Konserwacja rękopiśmiennych planów Gdańska Daniela Buhsego ze zbiorów kartograficznych PAN BG.

Sala konferencyjna 1.19
parter
PAN Biblioteka Gdańska
ul. Wałowa 24
80-858 Gdańsk
13:00 – 13:40

Wykład

Prowadzący: o. dr Tomasz Jank OFMConv.

 • Członek Rady Duszpasterskiej AG diec. Gdańska
 • Wikariusz biskupi do spraw zakonnych diec. Gdańska
 • Delegat ds. zakonów męskich w Archidiecezji Gdańskiej diec. gdańska
 • Gwardian zak. męski Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych (Ojcowie Franciszkanie Konwentualni), Gdańsk
 • Kapłan zakonny diec. gdańska

 

Temat wystąpienia: Odbudowa i rekonstrukcja manierystyczno-barokowych organów z kościoła Świętej Trójcy w Gdańsku (2008-2018) – słowo o wadze dokumentacji archiwalnej.

Sala konferencyjna 1.19
parter
PAN Biblioteka Gdańska
ul. Wałowa 24
80-858 Gdańsk
13:40 – 14:10

Wykład Sponsora

BESKID PLUS

Sala konferencyjna 1.19
parter
PAN Biblioteka Gdańska
ul. Wałowa 24
80-858 Gdańsk
14:10 – 14:40

Wykład

Prowadzący: dr Radosław Kubus
 • Adiunkt, Zakład Historii Gdańska, Pomorza i Regionu Nadbałtyckiego, Wydział Historyczny, Uniwersytet Gdański
 
Temat wystąpienia: Wielkie dziedzictwo małej wsi. Kilka słów o dziejach ewangelików w miejscowości Żuławki (Fürstenwerder).
Sala konferencyjna 1.19
parter
PAN Biblioteka Gdańska
ul. Wałowa 24
80-858 Gdańsk
14:40 – 15:10

Wykład

Prowadzący: Łukasz Kępski

 • Historyk
 • Przewodnik po Żuławach
 

Temat wystąpienia:  O społecznych działaniach na rzecz ratowania dziedzictwa kulturowego Żuław Wiślanych na przykładzie Muzeum Żuławskiego i Klubu Nowodworskiego.

.

Sala konferencyjna 1.19
parter
PAN Biblioteka Gdańska
ul. Wałowa 24
80-858 Gdańsk
15:10 – 15:40

Wykład

Prowadzący: dr Wacław Kulczykowski

 • adiunkt
 • doktor archeologii zatrudniony w Zakładzie Edukacji Historycznej w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego
 • współtwórca naukowych gier komputerowych „Excavate!” oraz „Waterworks!”
 • członek Rady Upowszechniania Nauki PAN w kadencji 2023-2026

 

Temat wystąpienia:  Gry komputerowe jako cyfrowa forma rekonstrukcji i promocji światowego dziedzictwa kulturowego.

Sala konferencyjna 1.19
parter
PAN Biblioteka Gdańska
ul. Wałowa 24
80-858 Gdańsk
15:40 – 16:20

Pokaz w laboratorium odkwaszania

Prowadzący: Lidia Matyszczak, Piotr Matyszczak

LABORATORIUM
I piętro
PAN Biblioteka Gdańska
ul. Wałowa 24
80-858 Gdańsk
17:00Zakończenie pierwszego dnia Targów Dziedzictwo 
   

DZIEŃ II

13 październik 2023

 

SALA

   
10:30 – 11:00

Pokaz w laboratorium odkwaszania

Prowadzący: Lidia Matyszczak, Piotr Matyszczak

LABORATORIUM

I piętro

PAN Biblioteka Gdańska

ul. Wałowa 24

80-858 Gdańsk

11:00 – 11:30

Wykład konserwatorski

Prowadzący: Marta Klott-Żychska

 • Kierownik Działu Konserwatorsko-Introligatorskiego
 • uhonorowana nagrodą Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury za wieloletnią pracę nad ochroną najcenniejszych obiektów

 

Temat wystąpienia: Ochrona zbiorów w PAN Bibliotece Gdańskiej.

Sala konferencyjna 1.19
parter

PAN Biblioteka Gdańska

ul. Wałowa 24

80-858 Gdańsk

11:30 – 12:00

Wykład

Prowadzący: Łukasz Brachaczek

 • magister teologii
 • Kapłan, Franciszkanin
 • odpowiedzialny za prowadzenie prac renowacyjnych i konserwatorskich w zespole klasztornym Franciszkanów w Krakowie
 • Członek Stowarzyszenia Inżynierów i techników Pożarnictwa

Temat wystąpienia:

Sala konferencyjna 1.19
parter

PAN Biblioteka Gdańska

ul. Wałowa 24

80-858 Gdańsk

12:00 – 12:30

Wykład konserwatorski

Prowadzący: Katarzyna Wyrwicz

 • Archiwum Państwowe w Gdańsku

Temat wystąpienia: Specyfika działań konserwatorskich w archiwach. Przygotowanie konserwatorskie materiałów archiwalnych na wystawy, zabezpieczenia techniczne.

Sala konferencyjna 1.19
parter

PAN Biblioteka Gdańska

ul. Wałowa 24

80-858 Gdańsk

12:30 – 13:00Zakończenie i podsumowanie TARGÓW DZIEDZICTWO 

Unikalne wydarzenie

Przez dwa dni archiwiści, muzealnicy, bibliotekarze, konserwatorzy zabytków, eksperci z dziedziny kultury, przedstawiciele samorządów będą rozmawiać o tym, jak chronić ślady przeszłości. Targi Dziedzictwo to jedno z najważniejszych i unikalnych w Polsce wydarzeń, podczas którego dominuje właśnie tematyka ochrony i archiwizacji dorobku przeszłych pokoleń. A wszystko po to, by w przyszłości było się do czego odwoływać. Podczas dwóch dni targowych będzie okazja do uczestnictwa w wielu prelekcjach, wykładach, dyskusjach. Oczywiście to także szansa do zaznajomienia się z ofertą polskich i zagranicznych wystawców oraz możliwość wzięcia udziału w specjalistycznych warsztatach.

Unikalne wydarzenie

Przez dwa dni archiwiści, muzealnicy, bibliotekarze, konserwatorzy zabytków, eksperci z dziedziny kultury, przedstawiciele samorządów będą rozmawiać o tym, jak chronić ślady przeszłości. Targi Dziedzictwo to jedno z najważniejszych i unikalnych w Polsce wydarzeń, podczas którego dominuje właśnie tematyka ochrony i archiwizacji dorobku przeszłych pokoleń. A wszystko po to, by w przyszłości było się do czego odwoływać. Podczas dwóch dni targowych będzie okazja do uczestnictwa w wielu prelekcjach, wykładach, dyskusjach. Oczywiście to także szansa do zaznajomienia się z ofertą polskich i zagranicznych wystawców oraz możliwość wzięcia udziału w specjalistycznych warsztatach.

Targi Dziedzictwa w liczbach

0 +
Odwiedziło nas już
0 +
Wystawcy
0 +
Prelegenci

Targi Dziedzictwa w liczbach

0 +
Odwiedziło nas już
0 +
Wystawcy
0 +
Prelegenci

PAN Biblioteka Gdańska odsłania tajemnice

Wystawcy, prelegenci i zwiedzający spotkają się w Gdańsku, ponieważ właśnie w tym mieście będzie gościła tegoroczna edycja Targów Dziedzictwo, których podstawowym celem jest przybliżenie problemu, jakim jest zabezpieczenie dziedzictwa kulturowego. Dzisiaj to wyzwanie, które łączy w sobie doświadczenie specjalistów z wielu dziedzin, wsparte nowoczesnymi technikami. Będzie więc okazja do zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami do digitalizacji, konserwacji i archiwizacji zbiorów. Obecna technologia poszła tak do przodu, że pozwala i pomaga zabezpieczyć coś, co może bezpowrotnie ulec zniszczeniu.

PAN Biblioteka Gdańska odsłania tajemnice

Wystawcy, prelegenci i zwiedzający spotkają się w Gdańsku, ponieważ właśnie w tym mieście będzie gościła tegoroczna edycja Targów Dziedzictwo, których podstawowym celem jest przybliżenie problemu, jakim jest zabezpieczenie dziedzictwa kulturowego. Dzisiaj to wyzwanie, które łączy w sobie doświadczenie specjalistów z wielu dziedzin, wsparte nowoczesnymi technikami. Będzie więc okazja do zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami do digitalizacji, konserwacji i archiwizacji zbiorów. Obecna technologia poszła tak do przodu, że pozwala i pomaga zabezpieczyć coś, co może bezpowrotnie ulec zniszczeniu.

Ochrona Dziedzictwa

Dziedzictwo kulturowe Polski jest integralną częścią jej historii. Zachowanie tożsamości narodowej naszego kraju w przestrzeni kulturowej odbywa się głównie poprzez ochronę dóbr materialnych i niematerialnych. Aby lepiej zarządzać naszym dziedzictwem kulturowym, należy je uwiecznić i udokumentować. Termin dziedzictwo kulturowe obejmuje zabytki nieruchome (budynki, świątynie, stanowiska archeologiczne) i ruchome (dzieła sztuki, znaleziska archeologiczne itp.), a także niematerialne dobra kultury (mity, zwyczaje, tradycje, umiejętności itp.).
Konieczność zabezpieczenia polskiego dziedzictwa kulturowego jest niezbędna w kontekście pielęgnowania naszych tradycji narodowych.

Zgodnie z konwencją UNESCO narody są zaangażowane w tworzenie spisów dziedzictwa kulturowego i współpracę z lokalnymi społecznościami, grupami i jednostkami w celu zachowania tych tradycji. Konwencja wzywa narody i społeczności do opracowania planów działania na rzecz zachowania kultury.

Podnoszenie świadomości społeczeństwa można zapoczątkować m.in. za pomocą środków takich jak organizowanie spotkań i seminariów dla zrozumienia zagadnienia o zabezpieczeniu dziedzictwa dla przyszłych pokoleń. Działania uświadamiające skupiają się również na wymianie dobrych praktyk na poziomie regionalnym i krajowym z naciskiem na projektowanie i wdrażanie materiałów edukacyjnych, wykorzystanie nowoczesnych aplikacji technologicznych, aktywizację formalnych i nieformalnych struktur edukacyjnych dla zachowania kultury i jej przekazywanie młodszym pokoleniom.

Ochrona dziedzictwa

Dziedzictwo kulturowe Polski jest integralną częścią jej historii. Zachowanie tożsamości narodowej naszego kraju w przestrzeni kulturowej odbywa się głównie poprzez ochronę dóbr materialnych i niematerialnych. Aby lepiej zarządzać naszym dziedzictwem kulturowym, należy je uwiecznić i udokumentować. Termin dziedzictwo kulturowe obejmuje zabytki nieruchome (budynki, świątynie, stanowiska archeologiczne) i ruchome (dzieła sztuki, znaleziska archeologiczne itp.), a także niematerialne dobra kultury (mity, zwyczaje, tradycje, umiejętności itp.).
Konieczność zabezpieczenia polskiego dziedzictwa kulturowego jest niezbędna w kontekście pielęgnowania naszych tradycji narodowych.

Zgodnie z konwencją UNESCO narody są zaangażowane w tworzenie spisów dziedzictwa kulturowego i współpracę z lokalnymi społecznościami, grupami i jednostkami w celu zachowania tych tradycji. Konwencja wzywa narody i społeczności do opracowania planów działania na rzecz zachowania kultury.

Podnoszenie świadomości społeczeństwa można zapoczątkować m.in. za pomocą środków takich jak organizowanie spotkań i seminariów dla zrozumienia zagadnienia o zabezpieczeniu dziedzictwa dla przyszłych pokoleń. Działania uświadamiające skupiają się również na wymianie dobrych praktyk na poziomie regionalnym i krajowym z naciskiem na projektowanie i wdrażanie materiałów edukacyjnych, wykorzystanie nowoczesnych aplikacji technologicznych, aktywizację formalnych i nieformalnych struktur edukacyjnych dla zachowania kultury i jej przekazywanie młodszym pokoleniom.

Zabezpieczenie Dziedzictwa
dla przyszłych pokoleń

Zabezpieczenie Dziedzictwa
dla przyszłych pokoleń

Organizatorzy Targów Dziedzictwa

Organizatorzy Targów Dziedzictwa

Patron Prasowy

Patron Prasowy

Platynowi Sponsorzy

Złoci Sponsorzy

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Jeśli chcesz zostać wystawcą lub uczestnikiem wydarzenia wypełnij formularz