O Targach Dziedzictwo

"Zabezpieczenie dziedzictwa dla przyszłych pokoleń"

Czym są Targi Dziedzictwo?

Targi Dziedzictwo "Zabezpieczenie dziedzictwa dla przyszłych pokoleń" są wydarzeniem, które ma na celu przybliżenie problemów jakim jest zabezpieczenie Dziedzictwa Kulturowego całego naszego narodu dla przyszłych pokoleń.

Wydarzenie organizowane jest przez 3 organizatorów:

Zakon Franciszkanów
Bibliotekę Kraków
oraz
Zespół Skanowanie.pl

Jest to jedno z najważniejszych w Polsce wydarzeń, podczas którego spotykają się archiwiści, muzealnicy, bibliotekarze, konserwatorzy zabytków oraz eksperci z dziedziny Kultury. Miejsce spotkania i jego historia sprzyja wymianie wiedzy i doświadczeń.

Rangę wydarzenia podkreślają Patronaty Honorowe:

dr Tadeusza Krawczaka - Dyrektora Archiwum Akt Nowych
oraz
prof. Jacka Majchrowskiego - Prezydenta Miasta Krakowa


Dziedzictwo kulturowe ponad granicami

Pod koniec kwietnia br. Parlament Europejski przyjął decyzję w sprawie ustanowienia roku 2018 Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego. Celem inicjatywy jest uwrażliwienie mieszkańców Europy na wspólną historię oraz zwiększenie poczucia tożsamości europejskiej. Projekt zostanie wsparty z budżetu Unii Europejskiej kwotą 8 mln euro. Podczas 2018 roku odbędą się liczne wydarzenia promujące znaczenie i wartość dziedzictwa kulturowego. W wymianie doświadczeń i dobrych praktyk będą mogły uczestniczyć wszelkie organizacje działające na rzecz dziedzictwa kulturowego, ponadnarodowe sieci kulturalne, organizacje pozarządowe, młodzieżowe oraz stowarzyszenia kulturalne. Uczestnicy spotkań zwrócą również uwagę na wyzwania związane z ochroną historycznych dóbr, m.in.: zmiany cyfrowe, zagrożenia środowiskowe i klimatyczne oraz nielegalny handel dobrami kultury.


Wystawcy

Wystawcy podczas Targów Dziedzictwo zaprezentują najnowsze technologie i rozwiązania wykorzystywane w celu zabezpieczenia dziedzictwa dla przyszłych pokoleń.