Rada Programowa Ogólnopolskich Dni Konserwatorskich

 

 • s. dr M. Natanaela Wiesława Błażejczyk CSSF – Konsultant ds. ochrony zabytków sakralnych przy SKEP
 • Pan dr Wojciech Borkowski – Wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Muzealników Polskich
 • Pan Mariusz Czuba – Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa
 • ks. diakon Andrzej Dawidziuk – Kierownik Archiwum Metropolii Prawosławnej
 • Pan Ryszard Głowacz - były Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
 • ks. dr Zbigniew Gmurczyk - Rada ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski
 • Pan prof. Andrzej Kadłuczka – Prezes Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
 • Pani Marzenna Kasprzycka – Prezes Stowarzyszenia Starożytników
 • ks. mgr Łukasz Kolęda – Dyrektor Muzeum Metropolii Prawosławnej
 • Pan Andrzej Koss – Zastępca Przewodniczącego Głównej Komisji Konserwatorskiej, Dyrektor Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
 • Pan Michał Krasucki – Zastępca Dyrektora Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków
 • prof. dr hab. Jakub Lewicki – Przewodniczący Rady Konserwatorskiej przy Wojewódzkim Mazowieckim Konserwatorze Zabytków; Kierownik Zakładu Konserwacji Zabytków i Ochrony Krajobrazu w Instytucie Historii Sztuki na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • st. bryg. Waldemar Maliński – Dyrektor Biura do spraw Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Przewodniczący Rady Programowej do spraw Ochrony Dóbr Kultury przed Nadzwyczajnymi Zagrożeniami
 • Pan Ryszard Mikliński – były Generalny Konserwator Zabytków
 • Pani Ewa Potrzebnicka – Pełnomocnik Dyrektora Biblioteki Narodowej ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego
 • ks. Wincenty Pytlik – Rada ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski
 • Pan Jacek Rulewicz – Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
 • Pan Krzysztof Sałaciński – Prezes Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy
 • ks. dyr. kan. dr Piotr Sierzchała – Sekretarz Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski
 • Pan dr Wojciech Woźniak – Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych
 • ks. dr Henryk Witczak – Rada ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski

Miejsce targów

Centrum Targowo-Kongresowe
ul. Marsa 56c, Warszawa

Partner strategiczny
Ogólnopolskich Dni Konserwatorskich

Partnerzy
Ogólnopolskich Dni Konserwatorskich


Partnerzy Pomocniczy

Ogólnopolskich Dni Konserwatorskich

Targi Dziedzictwo polecają:

Copyright © 2017 MT Targi Polska SA Realizacja: Agencja interaktywna Intellect.pl