Program targów

"5. Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO

Warszawa, 7-9 listopada 2017

 

Ramowy Program*

OGÓLNOPOLSKICH DNI KONSERWATORSKICH: TEORIA A PRAKTYKA

KONFERENCJI POŚWIĘCONYCH OCHRONIE ZBIORÓW MUZEALNYCH, ARCHIWALNYCH I BIBLIOTECZNYCH

 

 • „Orzecznictwo Administracyjne i Konserwatorskie”; Departament Ochrony Zabytków Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

 • „Polskie Prawo Ochrony Zabytków- propozycje zmian”; Departament Ochrony Zabytków Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

 • Panel Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków
  W ramach spotkania m.in:

  - „Wybrane projekty konserwatorskie w Polsce”; Urząd Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
  - „Gminna Ewidencja Zabytków i Wojewódzka Ewidencja Zabytków – zalety i wady, ochrona czy zagrożenie?” Urząd Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
  - „Kolorystyka w obiektach zabytkowych”; Stowarzyszenie Starożytników
  - Pokaz premierowy filmu pt.: „Krajobraz Mojego Miasta – estetyka miast”; Narodowy Instytut Dziedzictwa
  - Emisja filmu pt.: „Architektura drewniana – ochrona drewna architektury świeckiej” Narodowy Instytut Dziedzictwa

 

 • Panel dla Seminarzystów i Proboszczów – „Sztuka konserwacji zabytków sakralnych”

 

 • „Projektowanie w Zabytkach. Współpraca architekta z konserwatorem”; Stowarzyszenie Architektów Polskich

 

 • „Ewakuacja ludzi i zbiorów  z obiektów zabytkowych, muzealnych, bibliotecznych, archiwalnych – zasady przygotowania i jej przeprowadzenia"; Polski Komitet Błękitnej Tarczy
  W ramach sesji wystąpienia będą dotyczyły następujących zagadnień:
  - Pomoc i  doradztwo na rzecz zagrożonego dziedzictwa kultury
  - Idee i zasady ewakuacji ludzi i zbiorów z muzeów i obiektów zabytkowych
  - Doświadczenia z ewakuacji zbiorów na przykładzie wybranych muzeów
  - Zasady przygotowania i przeprowadzenia ćwiczeń ewakuacyjnych na przykładzie wybranej biblioteki
  - Prawne aspekty ewakuacji  ludzi i zbiorów w muzeach, bibliotekach, archiwach- planowanie i prowadzenie szkoleń
  - Formy i metody ćwiczeń i szkoleń personelu na potrzeby ewakuacji
  - Zasady przygotowania i prowadzenia ćwiczeń pożarowych w obiektach zabytkowych

 • "Ochrona dziedzictwa archeologicznego w systemie prawnym - teoria i praktyka"; Stowarzyszenie Starożytników przy współpracy z Państwowym  Muzeum Archeologicznym w Warszawie

 

 • "Zabytki Techniki i Przemysłu-czy kłopotliwe dziedzictwo?"; Prelegent: Prof. nzw. dr inż. arch. Jacek Owczarek; Kierownik Zakładu Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, były Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków

 

 • "Innowacje w zabytkach"; Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Warszawa

 

 • "Rola organizacji pozarządowych w systemie ochrony zabytków w Polsce"

 

 • „Rola Samorządu w ochronie zabytków”; Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

 

 •  „Ochrona przeciwpożarowa obiektów zabytkowych”; Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

 

 • Prezentacja dorobku archiwów państwowych w zakresie konserwacji i digitalizacji zbiorów archiwalnych; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

 

 •  „Współczesne decyzje konserwatorskie w ochronie materiałów bibliotecznych: maksimum zachowania – minimum ingerencji”; Biblioteka Narodowa

 

 

 

*Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie

Miejsce targów

Centrum Targowo-Kongresowe
ul. Marsa 56c, Warszawa

Copyright © 2017 MT Targi Polska SA Realizacja: Agencja interaktywna Intellect.pl