Program targów 2016

4. Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO

Warszawa, 5-7 października 2016

RAMOWY PROGRAM

5 października (środa), godz. 10.00 – 17.00

11.00
Oficjalne otwarcie Targów Dziedzictwo 2016
Sala konferencyjna D na terenie hali targowej        

 

OGÓLNOPOLSKIE DNI KONSERWATORSKIE: TEORIA A PRAKTYKA

Sala konferencyjna D na terenie hali targowej

godz. 12.30 – 14.30
„Wybrane narzędzia skutecznej walki z przestępczością wobec dóbr kultury”
Organizator: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

W programie:
- Krajowy Wykaz Zabytków Skradzionych
- Europejski Punkt Kontaktowy

godz. 15.00 – 17.00
„Ochrona i konserwacja zabytków techniki - potrzeba naszych czasów”
Prelegent: Prof. nzw. dr inż. arch. Jacek Owczarek; Kierownik Zakładu Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, były Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Zabytki przemysłu i techniki – kłopotliwe dziedzictwo
- Dziedzictwo poprzemysłowe - stan zachowania i zagrożenia
- Uwarunkowania społeczne i prawne ochrony zabytków przemysłu i techniki
- Możliwości adaptacji obiektów poprzemysłowych
- Przykłady działań i realizacji związanych z ratowaniem dziedzictwa poprzemysłowego (Górny Śląsk, Zagłębie Ruhry, Nord-Pas-de-Calais)

Sala konferencyjna E na terenie hali targowej

godz. 12.00 – 14.00
„Orzecznictwo  administracyjne i konserwatorskie”
Organizator: Departament Ochrony Zabytków, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

godz. 14.30 – 16.30
„Polskie prawo ochrony zabytków – propozycje zmian”
Organizator: Kancelaria Prawna Elżanowski, Cherka & Wąsowski

Sala konferencyjna B na I piętrze Centrum MT Polska

godz. 15.00 – 17.00
"Zabytek ruchomy w przestrzeni miejskiej"
Organizator: Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

W programie:
„Prace nad odtworzeniem historycznego oświetlenia warszawskich ulic”; Krzysztof Wrzeszcz (BSKZ), Mariusz Wiśniewski (MWKZ)

Sala konferencyjna C na I piętrze Centrum MT Polska

godz. 12.30 – 13.00
„Zastosowanie monitoringu wizyjnego i pożarowego oraz systemów RFID w ochronie zabytków i obiektów muzealnych”;
TP TELTECH Sp. z o.o.

godz. 13.15 – 14.00
"Zastosowanie systemu QULTO OPAC dla muzeów - jak nie zgubić swojego dziedzictwa kulturowego?”; Cultware Sp.z.o.o.

godz. 14.15 – 15.45
Panel Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków
Moderator: Ryszard Głowacz, były Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
W programie:
- „Stosunek społeczeństwa polskiego do zabytkowych budynków oraz polityki ich ochrony i opieki nad nimi”; mgr Katarzyna Obłąkowska-Kubiak, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
- "Zastosowanie technik nuklearnych do identyfikacji i konserwacji obiektów o znaczeniu historycznym";
dr inż. Wojciech Jerzy Głuszewski Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Sekretarz Generalny Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego
- „Kolorystyka w obiektach zabytkowych”; KEIM FARBY MINERALNE Sp. z o.o.

 

OCHRONA ZBIORÓW MUZEALNYCH, ARCHIWALNYCH I BIBLIOTECZNYCH

Sala konferencyjna B na I piętrze Centrum MT Polska

godz. 12.15 – 14.45
„Terroryzm – nowe wyzwanie dla muzeów, bibliotek, archiwów”
Organizator: Polski Komitet Błękitnej Tarczy
Współpraca: Fundacja 3Guns Team, koordynator projektu doradczo szkoleniowego „9 Liner”

W programie:

 • „Terroryzm nowe wyzwanie dla światowego dziedzictwa kultury.”; Krzysztof Sałaciński Prezes Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy
 • „Hatra, Kalchu, Niniwa: skala zniszczeń Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO dokonanych przez tzw. Państwo Islamskie na terenie Republiki Iraku (2014-2016)”; Mirosław Olbryś, Pracownie Konserwacji Zabytków  BHZ-Eksport  Spółka z o.o.
 • „Ataki terrorystyczne na obiekty kultury – analiza przypadków.”
 • „Formy i metody zabezpieczenia instytucji kultury przed atakami terrorystycznymi.”
 • „Natychmiastowa pierwsza pomoc ofiarom zdarzeń terrorystycznych w instytucjach kultury.”

 

Teren hali targowej

godz. 10.00 – 17.00
"Fundusze Europejskie dla Zabytków”; Departament Funduszy i Spraw Europejskich, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
"Ochrona przeciwpożarowa obiektów zabytkowych"; stoisko Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej - pobierz pełną informację o prelekcjach (pdf)

 

6 października (czwartek), godz. 10.00 – 17.00

 

OGÓLNOPOLSKIE DNI KONSERWATORSKIE: TEORIA A PRAKTYKA

Sala konferencyjna D na terenie hali targowej

godz. 10.00 - 17.00
Panel „Zabytki sakralne”
Organizatorzy: Stowarzyszenie Starożytników, Archaios Sp. z o.o., MT Targi SA
Współpraca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kancelaria Prawna Elżanowski, Cherka & Wąsowski, Komisja ds. dziedzictwa Konferencji Episkopatu Polski
Prowadzący:
ks. bp Michał Janocha - Biskup Pomocniczy Archidiecezji Warszawskiej, przewodniczący Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski
Pan Aleksander Starzyński były Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków
Pan Jacek Rulewicz – Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków

W programie:
Blok I
10.00 – 10.15      Powitanie Gości
10.15 – 11.00      „Specyfika zabytków sakralnych - wybrane zagadnienia ochrony”; Departament Ochrony Zabytków,  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
11.00 – 11.30      „Programy europejskie - nowe możliwości finansowania projektów z zakresu kultury";
Departament Funduszy i Spraw Europejskich, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
11.30 – 12.00      „Zabezpieczanie obiektów sakralnych przed wilgocią bezinwazyjną, skuteczną metodą elektroniczną"; dr Ryszard Jurkiewicz
12.00 – 12.20      “Renowacje i odtwarzanie historycznych płytek podłogowych i ściennych”,  Andrzej Labe, firma LABE
12.20 – 12.30      Dyskusja
12.30– 13.30       przerwa

Blok II
13.30 – 14.00      „Współpraca Diecezjalnych Konserwatorów Zabytków i Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków”; Pan Aleksander Starzyński, były Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków
14.00 – 14.30      „Muzea diecezjalne – potrzeba nowych rozwiązań prawnych” Kancelaria Prawna Elżanowski, Cherka & Wąsowski
14.30 – 15.00      „Problemy konserwacji sakralnych obiektów drewnianych na przykładzie cerkwi kościoła prawosławnego”; Pan Grzegorz Szwed, Fundacja Dialog Narodów, Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska
15.00 – 15.30      „Bezpieczeństwo obiektów sakralnych – nowe formy przestępczości zorganizowanej przeciw zabytkom” Pan Jacek Olbrycht, Pełnomocnik dyrektora ds. zwalczania przestępczości przeciw zabytkom, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
15.30 – 15.50      „Farby i tynki mineralne w renowacji obiektów sakralnych”; KEIM FARBY MINERALNE Sp. z o.o.
15.50 – 16.00      Dyskusja


Sala konferencyjna E na terenie hali targowej

godz. 12.45 – 15.30
Forum Samorządowych Konserwatorów Zabytków
Organizator: Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

 

Sala konferencyjna C na I piętrze Centrum MT Polska

godz. 10.00 – 12.00
„Innowacyjne techniki i technologie w zabytkowej przestrzeni”
Organizator: Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

godz. 12.15 – 14.00
„Architektura drugiej połowy XX wieku - co chronić, o co dbać, co burzyć”
Prowadzący:
- prof. dr hab. Jakub Lewicki, Przewodniczący Rady Konserwatorskiej przy Wojewódzkim Mazowieckim Konserwatorze Zabytków; Kierownik Zakładu Konserwacji Zabytków i Ochrony Krajobrazu w Instytucie Historii Sztuki na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
- Dariusz Hyc, wiceprezes oddziału warszawskiego SARP, pracownia architektoniczna MAAS s.c.

godz. 14.30 – 17.00
Projektowanie w zabytkach. Współpraca architekta z konserwatorem.
Organizator: Stowarzyszenie Architektów Polskich
Prowadząca: dr inż. arch. Marta A. Urbańska, Pełnomocnik ZG SARP ds. dziedzictwa historycznego
Panel poświęcony będzie zagadnieniom projektowania architektonicznego w środowisku zabytkowym, objętym ochroną konserwatorską. Tematami prezentacji oraz dyskusji w trakcie panelu będzie współpraca ze służbami konserwatorskimi, jej uwarunkowania, przebieg, efekty oraz realizacje. Organizatorzy przewidują udział renomowanych praktyków – architektów, konserwatorów sztuki  i przedstawicieli służb konserwatorskich.

W programie:

- Konserwator dzieł sztuki wobec estetycznych i historycznych przekształceń obiektu zabytkowego; Kons. dzieł sztuki Ewa Tymcik
- Adaptacja do nowej funkcji jako jedna z form przetrwania zabytku na przykładzie budynku poklasztornego oraz obiektów dawnego Towarzystwa Dobroczynności rozbudowanych i przekształconych w kompleks apartamentowy Angel Wawel w Krakowie. Udana współpraca inwestora, wykonawcy, biura projektowego i Urzędu Ochrony Zabytków; Kons. dzieł sztuki Bożena Boba-Dyga
- Elewacje, kolorystyka, detale. Studium przypadków w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej – Stare Miasto w Krakowie;
Arch. Katarzyna Banasik-Petri
- Hala Koszyki; JEMS Architekci Sp. z o. o. - Mateusz Świętorzecki
- Sanatorium Abrahama Gurewicza w Otwocku – adaptacja na spa; GRUPA 5 / głos zabierze też przedstawiciel inwestora (firma Toyota), Pan Jan Majdecki
- Arch. Barbara Jezierska, mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków: uwagi i głos w dyskusji
- Pytania i dyskusja

 

OCHRONA ZBIORÓW MUZEALNYCH, ARCHIWALNYCH I BIBLIOTECZNYCH

Sala konferencyjna E na terenie hali targowej

godz. 10.30 – 12.30
Ochrona zabytków, zbiorów muzealnych, bibliotecznych, archiwalnych na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych – diagnoza, nowe wyzwania”
Organizator: Polski Komitet Błękitnej Tarczy
Współpraca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polski Komitet Narodowy ICOM

Wprowadzenie:
Krzysztof Sałaciński – Prezes Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy
Prof. Dorota Folga-Januszewska – Prezydent Polskiego Komitetu Narodowego ICOM

Prelegenci :
Sławomir  Wilemski – Biblioteka Narodowa
Stanisław Powęska – Muzeum  Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Jerzy Miecznikowski  –  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu

 

Sala konferencyjna A na I piętrze Centrum MT Polska

godz. 10.00 – 13.30
„Konserwacja w bibliotekach polskich”
Organizatorzy: Biblioteka Narodowa w Warszawie oraz Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
W programie:

 • 10.00–10.20      Co gra w "buwowskich" magazynach? Czyli różnorodność zbiorów Gabinetu Zbiorów Muzycznych; Agata Ciecierska Biblioteka Uniwersytecka, Warszawa
 • 10.20–10.40      Zbiory pod specjalnym nadzorem. Konserwacja zabytków piśmiennictwa w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu; Agnieszka Baszko, Karolina Tomczyk-Kozioł Biblioteka Raczyńskich, Poznań
 • 10.40–11.00      Działalność konserwatorska i ochrona zbiorów w Bibliotece PAN w Gdańsku; Marta Klott-Żychska Biblioteka Gdańska PAN, Gdańsk
 • 11.00–11.20      Ochrona zbiorów XIX i XX wiecznych w świetle doświadczeń Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu; Katarzyna Kubiś Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań
 • 11.20–11.30      Prezentacja sponsora       
 • 11.30–12.00      Przerwa
 • 12.00–12.20      Przegląd kierunków badań realizowanych w Laboratorium Konserwatorskim IKZ; B.F. Zerek, kierownik IKZB, Biblioteka Narodowa, Warszawa
 • 12.20–12.40      Ocena stanu zachowania zbiorów jako ważny element profilaktyki konserwatorskiej; Małgorzata Grocholska, kierownik Pracowni Konserwatorskiej Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu
 • 12.40–13.00      Profilaktyka i konserwacja zachowawcza w Centralnej Bibliotece Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego; Marta Kawka,  Katarzyna Stępniak Centralna Biblioteka Wojskowa   
 • 13.00–13.20      Przechowywanie zbiorów. Wymogi a właściwości budynku magazynowego; Ewa Potrzebnicka, Pełnomocnik ds. NZB; Biblioteka Narodowa, Warszawa          
 • 13.20–13.30      Prezentacja sponsora       

   

godz. 14.00 – 17.00
Prezentacja dorobku archiwów państwowych w zakresie konserwacji i digitalizacji zbiorów archiwalnych - pobierz pełną informację o wykładach (pdf)
Organizator: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Program:

14.00 - 15.20 Panel poświęcony digitalizacji

 • 14.00 - 14.20 "Od edukacji do udostępniania. Działalność Narodowego Archiwum Cyfrowego jako archiwum centralnego oraz Centrum Kompetencji ds. digitalizacji materiałów archiwalnych"
 • 14.20 - 14.40 "Spóźnieni digitalizatorzy. Z doświadczeń opolskich w PW KULTURA +
 • 14.40 - 15.00 "Archiwum Państwowe w Lublinie w Internecie - działania edukacyjne i popularyzacyjne przy użyciu własnych portali i galerii online"
 • 15.00 - 15.20 "Wykorzystanie w praktyce efektów digitalizacji materiałów archiwalnych - z punktu widzenia użytkownika"

15.20 - 15.30 przerwa
15.30 - 17.00 Panel poświęcony konserwacji

 • 15.30 - 15.50 "Problemy zabezpieczania materiałów audiowizualnych fotograficznych podczas przeprowadzek zasobu do nowych magazynów"
 • 15.50 - 16.10 "Ocalone inwentarze dawnego Prussia Museum"
 • 16.10 - 16.30 "Konserwacja kalek technicznych z zasobu Archiwum Państwowego w Łodzi"
 • 16.30 - 16.50 "Pilotażowe próby zastosowania najnowszych technologii w Centralnym Laboratorium Konserwacji Archiwaliów - perspektywy uczytelniania archiwaliów w procesie skanowania multispektralnego"
   

Teren hali targowej

godz. 10.00 – 17.00
„Fundusze Europejskie dla Zabytków”; Departament Funduszy i Spraw Europejskich, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
"Ochrona przeciwpożarowa obiektów zabytkowych"; stoisko Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej pobierz pełną informację o prelekcjach (pdf)

 

7 października (piątek), godz. 10.00 – 16.00
 

OGÓLNOPOLSKIE DNI KONSERWATORSKIE: TEORIA A PRAKTYKA

Sala konferencyjna D na terenie hali targowej

godz. 10.30 – 13.30
„Prace archeologiczne w systemie ochrony zabytków”
Organizator: Stowarzyszenie Starożytników przy współpracy z Państwowym  Muzeum Archeologicznym w Warszawie
W programie:

 • „Archeologia - usługa czy nauka”

- stan prawny – archeologia w systemie zamówień publicznych jako usługa budowlana a nie nauka; konsekwencje takiego stanu rzeczy – zła jakość naukowa przed inwestycyjnych badań archeologicznych, co często powoduje nieodwracalną utratę dziedzictwa; brak środków na rzetelne opracowanie wyników badań oraz ich publikacji
- nauka w archeologii – modelowe badania archeologiczne – od otwarcia wykopu archeologicznego po publikację wyników badań; metodyka badań oparta na starych wzorach w połączona z osiągnięciami współczesnej techniki (fotogrametria, skanowanie 3D. LIDAR, itp.), opracowanie i publikacja wyników badań, dla szerokiego grona odbiorców

 • „Problemy z przechowywaniem, konserwacją i udostępnianiem zabytków”

- przechowywanie – niechęć muzeów do przyjmowania zabytków archeologicznych, ze względu na brak odpowiedniej przestrzeni magazynowej, oraz środków na inwentaryzację, konserwację, przechowywanie
- konserwacja – brak środków na wyposażenie nowoczesnych pracowni konserwatorskich oraz odpowiednich zespołów konserwatorów
- udostępnianie zabytków – problem z finansowaniem dotyczącym nowych obiektów wystawienniczych.

Sala konferencyjna E na terenie hali targowej

Emisja filmu „Pamięć Polski” prezentującego obiekty polskiego dziedzictwa dokumentacyjnego wpisane na Polską Listę Krajową Programu UNESCO Pamięć Świata. Lista obejmie dokumenty obrazujące ważne w dziejach Polski wydarzenia i osoby oraz przemiany kulturowe i cywilizacyjne. Pierwszą edycję Listy tworzy 11 bezcennych zabytków piśmiennictwa, szczególnie istotnych dla polskiej kultury, narodowej tożsamości i pamięci historycznej, przechowywanych w polskich bibliotekach, archiwach i muzeach.

Film powstał według scenariusza Magdaleny Stępkowskiej i w reżyserii Sergiusza Wasilewskiego na zlecenie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.
Głównym celem programu Pamięć Świata, który powstał z inicjatywy UNESCO w 1992 r., jest zwrócenie uwagi rządów i opinii publicznej na znaczenie i konieczność ochrony obiektów dziedzictwa dokumentacyjnego, przechowywanych w instytucjach pamięci takich jak biblioteki i archiwa, oraz podejmowanie działań  na rzecz ich popularyzacji i szerokiego udostępnienia.
Jednym ze środków realizacji Programu jest tworzenie listy światowej oraz list regionalnych i krajowych obejmujących dokumenty, w których utrwalono informacje o wydarzeniach mających szczególne znaczenie historyczne i cywilizacyjne. W 1997 r. została zainaugurowana Światowa Lista Programu UNESCO Pamięć Świata. Obecnie znajduje się na niej ponad 300 pozycji. Dwanaście z nich reprezentuje polskie dziedzictwo dokumentacyjne.
W wyniku prac Polskiego Komitetu Programu UNESCO Pamięci Świata, w skład którego wchodzą przedstawiciele największych polskich bibliotek, archiwów oraz środowiska naukowego, a któremu przewodniczy każdorazowy Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, w 2014 r. powstała I edycja Polskiej Listy Krajowej Programu UNESCO Pamięć Świata, którą tworzy 11 bezcennych zabytków piśmiennictwa, szczególnie istotnych dla polskiej kultury, narodowej tożsamości i pamięci historycznej.

Teren hali targowej

godz. 10.00 – 16.00
„Fundusze Europejskie dla Zabytków”; Departament Funduszy i Spraw Europejskich, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
"Ochrona przeciwpożarowa obiektów zabytkowych"; stoisko Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej pobierz pełną informację o prelekcjach (pdf)

 

WYSTAWY TOWARZYSZĄCE TARGOM DZIEDZICTWO 2016 - więcej

 •  „A jednak jest Warszawa!!!”; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz Archiwum Państwowe w Warszawie - stoisko nr A2
 • „Elizeum  - podziemny salon księcia, dla przyjaciół i pięknych pań”;  Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków - stoisko nr A1
 • „Drewniana architektura sakralna – zasób, ochrona i konserwacja”; Narodowy Instytut Dziedzictwa - stoisko nr E5
 • „Drewniane cerkwie w polskim i ukraińskim regionie Karpat”; Narodowy Instytut Dziedzictwa - stoisko nr B14
 • Prezentacja projektu zagospodarowania terenu Fortu VIII Służew w Warszawie;
  Fest Grupa Sp. z o.o. oraz Turret Development Sp. z o.o. - stoisko nr C12
 • „Działalność Instytutu Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych Biblioteki Narodowej”; Biblioteka Narodowa - stoisko nr B6
 • "Nietypowe zbiory Centralnej  Biblioteki Wojskowej"; Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
  - stoisko nr C10
 • MAZOWIECKI SZLAK TRADYCJI; SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO - stoisko nr B12
 • „PLANY ROZWOJU PAŃSTWOWYCH TERENÓW WYŚCIGÓW KONNYCH SŁUŻEWIEC”; ARCHAIOS SP. Z O.O. ORAZ FESTGRUPA SP. Z O.O.; stoisko nr E8

 

*Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie

Miejsce targów

Centrum Targowo-Kongresowe
ul. Marsa 56c, Warszawa

Partner strategiczny
Ogólnopolskich Dni Konserwatorskich

Partnerzy
Ogólnopolskich Dni Konserwatorskich


Partnerzy Pomocniczy

Ogólnopolskich Dni Konserwatorskich

Targi Dziedzictwo polecają:

Copyright © 2017 MT Targi Polska SA Realizacja: Agencja interaktywna Intellect.pl