Program targów

5. Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO

Warszawa, 7-9 listopada 2017

 

Ramowy Program*

OGÓLNOPOLSKICH DNI KONSERWATORSKICH: TEORIA A PRAKTYKA

KONFERENCJI POŚWIĘCONYCH OCHRONIE ZBIORÓW MUZEALNYCH, ARCHIWALNYCH I BIBLIOTECZNYCH

 

 • „Orzecznictwo Administracyjne i Konserwatorskie”; Departament Ochrony Zabytków Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

 • „Polskie Prawo Ochrony Zabytków- propozycje zmian”; Departament Ochrony Zabytków Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

 • Panel Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków

 

 • Panel dla Seminarzystów i Proboszczów – „Sztuka konserwacji zabytków sakralnych”

 

 • „Projektowanie w Zabytkach. Współpraca architekta z konserwatorem”; Stowarzyszenie Architektów Polskich

 

 • Modernizm „Socmodernizm, postmodernizm – granice i możliwości ochrony” - prof. dr hab. Jakub Lewicki, Mazowiecki, Wojewódzki Konserwator Zabytków

 

 • Archeologia w systemie ochrony zabytków; Stowarzyszenie Starożytników przy współpracy z Państwowym  Muzeum Archeologicznym w Warszawie

 

 • Kolorystyka w obiektach zabytkowych; Stowarzyszenie Starożytników

 

 • Zabytki Techniki i Przemysłu-czy kłopotliwe dziedzictwo?; Prelegent: Prof. nzw. dr inż. arch. Jacek Owczarek; Kierownik Zakładu Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, były Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków

 

 • „Światło w przestrzeni zabytkowej”; Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków

 

 • Innowacje w zabytkach; Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Warszawa

 

 • Rola organizacji pozarządowych w ochronie zabytków

 

 • „Rola Samorządu w ochronie zabytków”; Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków

 

 •  „Ochrona przeciwpożarowa obiektów zabytkowych”

 

 • Prezentacja dorobku archiwów państwowych w zakresie konserwacji i digitalizacji zbiorów archiwalnych; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

 

 • Panel organizowany przez Bibliotekę Narodową w Warszawie

 

 

 

*Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie

Miejsce targów

Centrum Targowo-Kongresowe
ul. Marsa 56c, Warszawa

Copyright © 2017 MT Targi Polska SA Realizacja: Agencja interaktywna Intellect.pl